Oficiální dražební portál Exekutorské komory České republiky
Helpdesk +420 211 155 321
Otevírací doba PO - PÁ: 8:00 - 16:00

Registrace

Nápověda

Chcete se účastnit elektronických dražeb na portálu www.portaldrazeb.cz? Zaregistrujte se.

Zvolte si variantu dražitele, který se v případě vydražení stane vlastníkem předmětu dražby.

Registrace je zdarma. Údaje vyplňujte pravdivě, pečlivě a včetně diakritiky.

Prostudujte si všeobecné podmínky i postup registrace včetně průběhu dražby.

Registrační údaje lze změnit či doplnit v Nastavení → Změna údajů.

Upozornění - portál návštěvníka po 20 minutách nečinnosti zapomene. Doporučujeme průběžně odesílat formulář, i když neprojde validací, pokud vám registrace trvá déle, než 15 minut.

Fyzická osoba

Osobní údaje

Adresa trvalého pobytu

Adresa pro doručování

OSVČ

Kontaktní údaje


Pověřená osoba

Přihlašovací údaje

Udělení souhlasů

Odeslat
Právnická osoba

Firemní údaje

Doplnit z ARESu

Adresa sídla

Adresa pro doručování

Statutární orgán

Odebrat statutární orgán
Přidat statutární orgán

Kontaktní údaje

Pověřená osoba

Přihlašovací údaje

Udělení souhlasů

Právnická osoba k úředně ověřenému registračnímu formuláři PO přikládá i originál nebo ověřenou kopii aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiného veřejného rejstříku. Výpis nesmí být starší tří měsíců od data vystavení.
Odeslat
Společné jmění manželů

První z manželů - Společný zástupce

Osobní údaje

Adresa trvalého pobytu

Druhý z manželů

Osobní údaje

Adresa trvalého pobytu


Kontaktní údaje

Adresa pro doručování

Pověřená osoba

Přihlašovací údaje

Udělení souhlasů

Bereme na vědomí, že první uvedený manžel je zároveň společný zástupce.
Odeslat
Spoluvlastnictví

Odebrat fyzickou osobu

Osobní údaje

Adresa trvalého pobytu

Odebrat právnickou osobu

Firemní údaje

Doplnit z ARESu

Adresa sídla

Statutární orgán

Odebrat statutární orgán
Přidat statutární orgán

Společné jmění manželů

Odebrat společné jmění manželů

Adresa trvalého pobytu


Přidat společné jmění manželů

Kontaktní údaje

Adresa pro doručování

Pověřená osoba

Přihlašovací údaje


Udělení souhlasů

Bereme na vědomí, že první uvedený spoluvlastník je zároveň společný zástupce.
Odeslat