Oficiální dražební portál Exekutorské komory České republiky

O provozovateli

Exekutorská komora České republiky

Provozovatelem portálu www.portaldrazeb.cz je Exekutorská komora České republiky.

Exekutorská komora České republiky se sídlem v Praze, zřízená zákonem č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, je samosprávnou stavovskou organizací sdružující soudní exekutory. Členství v Exekutorské komoře ČR je pro všechny exekutory povinné ze zákona. Exekutor se stává jejím členem okamžikem jmenování ministrem spravedlnosti.

Exekutorská komora ČR je právnickou osobou. Jménem Exekutorské komory ČR jedná a navenek ji zastupuje prezident.

Kontaktní údaje

Radnická 14/16,
602 00 Brno
+420 515 917 586
podatelna@ekcr.cz
admin@ekcr.cz

Úřední hodiny
Pondělí, středa: 08:00 - 12:00 a 13:00 - 16:30
Pátek: 08:00 - 12:00

Datová schránka: vfrai9p
IČ: 70940517
www.ekcr.cz