Oficiální dražební portál Exekutorské komory České republiky

obnovení stránky z důvodu neaktivity za sekund

Pro přihlášení do dražby se musíte přihlásit do svého uživatelského účtu a být ověřeným uživatelem.

Pokud uživatelský účet ještě nemáte, tak se co nejdříve zaregistrujte, ověření Vaší totožnosti může trvat i několik dní.

Historie příhozů
Počet účastníků: Počet příhozů:

Námitky k dražbě
Počet námitek: Počet námitek v tomto kole:

Informace k dražbě

Stav dražby:
Typ dražby:
Předmět dražby:
Druh dražby:
Spisová značka: Viz dražební vyhláška
Odhadní cena: Viz dražební vyhláška
Nejnižší podání: Viz dražební vyhláška
Minimální příhoz: Viz dražební vyhláška
Čas pokračování dražby: {{ auction.context.objection_round.continue_at | luxon({ clientFormat: 'dd.MM.yyyy HH:mm:ss', serverFormat: 'iso', clientZone: timezone() }) }}
Čas začátku dražby: {{ auction.start_at | luxon({ clientFormat: 'dd.MM.yyyy HH:mm:ss', serverFormat: 'iso', clientZone: timezone() }) }}
Čas konce dražby: {{ auction.original_end_at | luxon({ clientFormat: 'dd.MM.yyyy HH:mm:ss', serverFormat: 'iso', clientZone: timezone() }) }}
Čas ukončení námitek: {{ auction.objection_end_at | luxon({ clientFormat: 'dd.MM.yyyy HH:mm:ss', serverFormat: 'iso', clientZone: timezone() }) }}
Místo konání: Viz dražební vyhláška

Průběh dražby

Aktuální nejvyšší podání:
váš příhoz
Nebylo
Minimální příhoz:

Úhrada dražební jistoty

Dražební jistota: Viz dražební vyhláška
Bank. účet dražebníka: Viz dražební vyhláška
Variabilní symbol: Viz dražební vyhláška
Specifický symbol: Viz dražební vyhláška
  1. Dražební jistotu uhraďte na bankovní účet dražebníka, dle dražební vyhlášky.
  2. Přihlaste se k dražbě a úhradu dražební jistoty oznamte na kontaktní e-mail dražebníka.
  3. Vydražiteli se dražební jistota započítává, ostatním se vrací.

Rozhodnutí v průběhu dražby

Popis

Možnost učinit předražek

Možnost učinit předražek: Nejde-li o osoby uvedené v § 336h odst. 4 o.s.ř., může každý do 15 dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Předražek lze uplatnit pouze u příslušného exekutorského úřadu, který dražbu pořádá. Pro učinění předražku není potřeba registrace na portálu www.portaldrazeb.cz.

Možnost podat námitky

Možnost podat námitky

Prohlídky

Ve lhůtě stanovené dražební vyhláškou přihlásili své pohledávky do dražby tito věřitelé:

Věcná břemena

Uplatnění předkupního práva

Uplatnění spoluvlastnického práva

Žaloba na vyloučení prodávaného předmětu dražby z exekuce

Výhrada zpětné koupě

Informace o dražiteli

Informace o notáři