PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

!! NEDRAŽÍ SE - ODROČENO !! Podíl na pozemcích v k.ú. Sobůlky, okr. Hodonín / pozemek

EX: 203 EX 46792 / 17
Nejnižší podání:
44.447 Kč
Datum konání dražby:
13.06.2018 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Hodonín
Adresa objektu:
Sobůlky, okres Hodonín, Jihomoravský kraj, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
66.670,- Kč
Dražební jistota:
33.300,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 244793959/0300, vs: 1104679217, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
JUDr. Lukáš Jícha
Komenského 38
750 00 Přerov
Tel: 588 003 999
E-mail: drazby@eujicha.cz

Draženými nemovitostmi jsou: 1. Nemovité věci evidované na LV č. 350, k.ú. SobůlkyJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k nemovitým věcemsestávající z pozemku p.č. 386/85 - vodní plocha, pozemku p.č. 455 /24   -   orná půda, pozemku p.č. 520/2 - orná půda, pozemku p.č. 1799/1 - orná půda, pozemku p.č. 1800/1 - orná půda,pozemku p.č. 2415/589 - orná půda, pozemku p.č. 2415/934 - orná půda, pozemku p.č.2415/971 - orná půda, pozemku p.č. 2493/1 - orná půda, pozemku p.č. 2660/93 - vodníplocha, pozemku p.č. 2660/235 - orná půda, pozemku p.č. 2660/310 - orná půda, pozemku p.č. 3494/87 - ostatní plocha, pozemku p.č. 3503/65 - ostatní plocha a pozemku p.č. 3615 -orná půda, vše v k.ú. Sobůlky, obec Sobůlky, okres Hodonín.Pozemky p.č. 386/85, p.č. 3494/87, p.č. 455/24 a p.č. 520/2 tvoří funkční celek, nachází se v odlehlé, severní části katastrálního území a jsou přístupné po nezpevněném pozemku p.č.455/74 - orná půda, který je ve vlastnictví: Obec Sobůlky, č.p. 105, 697 01 Sobůlky. Pozemkyjsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Pozemky p.č. 1799/1 a p.č. 1800/1 tvoří funkční celek, jsou situovány v jižní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č.3506/1 - ostatní plocha a přes nezpevněné pozemky p.č. 1788/38 - orná půda a p.č. 1788/63 -orná půda, které jsou ve vlastnictví: Obec Sobůlky, č.p.   105, 697 01 Sobůlky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Pozemky p.č. 2415/971 a p.č. 2415/934 tvoří funkční celek, nachází se v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území a jsou přístupné po nezpevněném pozemku p.č.2415/877 - orná půda, který je ve vlastnictví: Obec Sobůlky, č.p. 105, 697 01 Sobůlky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Pozemek p.č. 2493/1 je situován v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území a je přístupný po nezpevněném pozemku p.č. 2415/877 - orná půda, který je ve vlastnictví: Obec Sobůlky, č.p. 105, 697 01 Sobůlky. Pozemek je zemědělsky obděláván a je součástí zemědělských honů.Pozemky p.č. 3615, p.č. 3503/65 a p.č. 2415/589 tvoří jednotný funkční celek, nachází se v odlehlé, jihovýchodní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3507/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Sobůlky, č.p.105, 697 01 Sobůlky. Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Pozemky p.č. 2660/310, p.č. 2660/93 a p.č. 2660/235 tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v odlehlé, jižní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3511 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Obec Sobůlky, č.p.105, 697 01 Sobůlky. Dle platného územního plánu obce Sobůlky (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Kyjov) je část pozemku p.č. 2660/310 (cca 180 m2) vedena v plochách změn: „Ds - plochy silniční dopravy.“ Pozemky jsou zemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.2. Nemovité věci evidované na LV č. 343, k.ú. SobůlkyJedná se o ocenění ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 k nemovitým věcem sestávající z pozemku p.č. 2660/94 - vodní plocha, pozemku p.č. 2660/236 - orná půda, a dále pozemku p.č. 2660/309 - orná půda, vše v k.ú. Sobůlky, obec Sobůlky, okres Hodonín, které tvoří jednotný funkční celek, jsou situovány v odlehlé, jižní části katastrálního území a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 3511 - ostatní plocha, který je vevlastnictví: Obec Sobůlky, č.p. 105, 697 01 Sobůlky. Dle platného územního plánu obce Sobůlky (zveřejněného na aktuálních www stránkách města Kyjov) je část pozemku p.č.2660/309 (cca 160 m2) vedena v plochách změn: „Ds - plochy silniční dopravy.“ Pozemky jsouzemědělsky obdělávané a jsou součástí zemědělských honů.Ocenění je provedeno dle zjištěného stavu.203 Ex 46792/17, www.eujicha.cz
!! NEDRAŽÍ SE - ODROČENO !! Podíl na pozemcích v k.ú. Sobůlky, okr. Hodonín !! NEDRAŽÍ SE - ODROČENO !! Podíl na pozemcích v k.ú. Sobůlky, okr. Hodonín