PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

1/2 rodinného domu Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek / rodinný dům

EX: 196 EX 4438 / 06
Nejnižší podání:
137.500 Kč
Datum konání dražby:
12.04.2016 v 08:30 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Frýdek-Místek
Katastr:
Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek
Adresa objektu:
Sedliště
Cena stanovena znaleckým posudkem:
275.000,- Kč
Dražební jistota:
50.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
na účet SE
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Jan Valenta, Mgr.
Dr. Milady Horákové 496/27
779 00 Olomouc
Tel: 775 178 774
E-mail: podatelna@exekuce.org

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou s polovalbami krytou eternitovými šablonami. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru čtverce se vstupní verandou, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Sedliště, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese: Sedliště 145, 739 36 Sedliště. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné, zpevněné komunikaci, na pozemku p.č. 1516/12 - ostatní plocha a přes pozemek p.č. 296/2 - ostatní plocha, které jsou ve vlastnictví: Obec Sedliště, č.p. 271, 739 36 Sedliště. Zákres objektu č.p. 145 v katastrální mapě neodpovídá skutečnostem zjištěným při místním šetření. Dle sdělení účastníka místního šetření v obci Sedliště je možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 60 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel jen běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbaná. Dle místního šetření a odborného odhadu zpracovatele je pro potřeby tohoto znaleckého posudku a určení indexu Iv (index konstrukce a vybavení) uvažováno se stářím objektu od 50 do 80 roků. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba ve špatném stavu (provedení rozsáhlejších stavebních úprav i konstrukcí dlouhodobých životností). Na pozemcích se nachází neudržované náletové porosty. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění.

1/2 rodinného domu Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek 1/2 rodinného domu Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek 1/2 rodinného domu Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek 1/2 rodinného domu Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek 1/2 rodinného domu Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek 1/2 rodinného domu Sedliště ve Slezsku, okres Frýdek-Místek