PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Pozemky (5320 m2), Turovec , podíly na pozemcích 7/16,7/640, 7/320, 7/640, 1/504 / pozemek

EX: 192 EX 00834 / 15
Nejnižší podání:
3.660 Kč
Datum konání dražby:
08.03.2016 v 11:0 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Tábor
Katastr:
Turovec
Cena stanovena znaleckým posudkem:
5.491,- Kč
Dražební jistota:
1.000,- Kč
PDF - dražební vyhláška
Veronika Jakubovská, Mgr.
Česká 325/41
284 01 Kutná Hora
Tel: 327 516 790
E-mail: exekutorkhora@seznam.cz

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 7/16 na pozemcích: - parc.č. - 483/40 - trvalý travní porost o výměře 854 m2 - parc.č. - 483/42 - vodní plocha o výměře 106 m2 (koryto vodního toku umělé) - parc.č. - 483/43 - trvalý travní porost o výměře 487 m2 - parc.č. - 483/78 - trvalý travní porost o výměře 659 m2 - parc.č. - 487/91 - vodní plocha o výměře 128 m2 (zamokřená plocha) - parc.č. - 487/140 - trvalý travní porost o výměře 29 m2 - parc.č. - 642/19 - vodní plocha o výměře 269 m2 (koryto vodního toku umělé) To vše zapsáno na LV 211 v kat.ú. Turovec, obec Turovec, okres Tábor. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 7/640 na pozemcích: - parc.č. 487/93 - vodní plocha o výměře 14 m2 (zamokřená plocha) - parc.č. 581/5 - ostatní plocha o výměře 173 m2 (ostatní komunikace) - parc.č. 642/47 - vodní plocha o výměře 22 m2 ( koryto vodního toku umělé) To vše zapsáno na LV 222 v kat.ú. Turovec, obec Turovec, okres Tábor. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 7/320 na pozemcích: - parc.č. 483/64 - trvalý travní porost o výměře 19 m2 - parc.č. 483/68 - trvalý travní porost o výměře 20 m2 - parc.č. 483/69 - trvalý travní porost o výměře 43 m2 - parc.č. 483/73 - trvalý travní porost o výměře 219 m2 - parc.č. 483/74 - trvalý travní porost o výměře 7 m2 To vše zapsáno na LV 223 v kat.ú. Turovec, obec Turovec, okres Tábor. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 7/640 na pozemcích: - parc.č. 483/66 - trvalý travní porost o výměře 54 m2 - parc.č. 582/3 - ostatní plocha o výměře 18 m2 (ost. komunikace) To vše zapsáno na LV 283 v kat.ú. Turovec, obec Turovec, okres Tábor. Dále se jedná o ideální spoluvlastnický podíl o velikosti 1/504 na pozemcích: - parc.č. 502/17 - trvalý travní porost o výměře 32 m2 - parc.č. 502/26 - trvalý travní porost o výměře 106 m2 - parc.č. 502/38 - trvalý travní porost o výměře 125 m2 - parc.č. 512/17 - orná půda o výměře 352 m2 - parc.č 512/20 - orná půda o výměře 277 m2 - parc.č. 579/7 - ostatní plocha o výměře 778 m2 (ostatní komunikace) - parc.č. 579/8 - ostatní plocha o výměře 529 m2 ( ostatní komunikace) To vše zapsáno na LV 474 v kat.ú. Turovec, obec Turovec, okres Tábor.
Pozemky (5320 m2), Turovec , podíly na pozemcích 7/16,7/640, 7/320, 7/640, 1/504