PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

zpět

Rodinný dům - Lhota-Vlasenice / rodinný dům

EX: 181 EX 7250 / 18
Nejnižší podání:
1.138.800 Kč
Datum konání dražby:
13.08.2019 v 10:00 h.
Místo konání dražby:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR014423/Rodinny-dum-Lhota-Vlasenice/
Okres:
Pelhřimov
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Lukáš Křivánek, Mgr.
T.G.Masaryka 623/12
360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 224 896
E-mail: info@eukv.cz

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je rodinný dům včetně pozemků. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 118 k. ú. Vlasenice u Kamenice nad Lipou se nachází v obci Lhota – Vlasenice.

Jedná se o zděnou stavbu ze smíšeného zdiva s jedním nadzemním podlažím a s podkrovím. Dále o hospodářská stavení také o jednom nadzemním podlaží. V půdorysu tvoří objekt pro bydlení společně s hospodářskými budovami a vstupní branou téměř uzavřený ucelený blok s dvorem uprostřed.

Exteriér domu je v původním zanedbaném stavu. Na objektu jsou pozůstatky bílé fasády. Obvodové zdivo je z velké části odkryto. Střecha objektu je sedlová s původní střešní krytinou z eternitových desek. Okna jsou v některých částech původní dřevěná a v některých částech nová plastová. Hlavní vstup do domu je skrz kovovou branku.

Znaleckému ústavu nebyl umožněn vstup do vnitřních prostor objektu, není tudíž znám technický stav vnitřních prostorů. Z tohoto důvodu bude pro účel ocenění předpokládán standardní stav vnitřních prostorů s přihlédnutím ke špatnému stavebně technickému stavu celého objektu.

Zahrada lemuje stavební objekty ze tří stran. Na pozemcích zahrady se nachází pouze vzrostlá zeleň. Nenachází se zde žádné další stavby, nebo příslušenství. Pozemky zahrady nejsou oploceny. Kovovým a zděným plotem je vymezen pouze prostor dvora mezi objekty.

Objekt je od silničních komunikací oddělen pruhem zeleně. Vstup a vjezd na pozemky je možný přes pozemky ve vlastnictví obce Lhota – Vlasenice. Hlavní vstup do objektu je zajištěn dřevěnou branou, ke které vede od silniční komunikace nezpevněná cesta.
V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 11 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří, je na ní umístěna stavba k bydlení č. p. 13 a její výměra činí 1 513 m2. Parcela parc. č. 4 je vedena jako ostatní plocha, se způsobem využití jako manipulační plocha a má výměru 81 m2. Pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 jsou vedeny jako vodní plocha o výměře 21 m2 a 149 m2. Pozemky parc. č. 204/2 a 488/33 jsou vedeny jako zahrada a jejich výměra činí 1 965 m2 a 30 m2.

Zastavěná plocha objektu k bydlení činí odhadem 250 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 225 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici. Plocha pozemků činí celkem 3 759 m2.

V územním plánu obce jsou pozemky vedeny převážně jako plochy bydlení – venkovské. Pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 jsou v územním plánu označeny jako plochy veřejných prostranství. Dále lze z územního plánu obce vyčíst, že v ulicích v těsné blízkosti objektu prochází vedení kanalizace. Na základě náhledu do územního plánu a místního šetření, bylo zjištěno, že na pozemcích vedených jako vodní plocha se vodní plocha nevyskytuje. Jedná se o zatravněný pozemek. Vzhledem ke skutečnosti, že se pozemky parc. č. 17/3 a 17/4 nachází v jiné části katastrálního území a netvoří s objektem pro bydlení jeden funkční celek, budou oceněny samostatně, jako trvalý travní porost.

Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice Rodinný dům - Lhota-Vlasenice