PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

zpět

Chata - Kostelec nad Labem / rekreační objekt

EX: 181 EX 5995 / 17
Nejnižší podání:
144.000 Kč
Datum konání dražby:
13.12.2018 v 10:00 h.
Místo konání dražby:
www.drazby-exekutori.cz
Okres:
Mělník
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Lukáš Křivánek, Mgr.
T.G.Masaryka 623/12
360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 224 896
E-mail: info@eukv.cz

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je stavba pro rodinnou rekreaci č. e. 16 na pozemku parc. č. St. 197 včetně pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. St. 197, se kterým tvoří jednotný funkční celek.

Jedná se o rekreační chatu skládající se z více na sebe navazujících částí. Hlavní část je jednopodlažní převážně dřevěné konstrukce s tmavým dřevěným obložením. Nachází se zde terasa s dřevěným zábradlím, skrz kterou je umožněn vstup do chaty. Z levé strany navazuje nízká zděná přístavba se světlou fasádní omítkou a rovnou střechou. Stavba je v původním stavu se známkami opotřebení.

Jelikož nebyl umožněn přístup do vnitřních prostor nemovité věci, není známý stav interiéru ani další informace o předmětné nemovité věci či jejím příslušenství. Interiér považován za standardní s přihlédnutím k celkovému stavu nemovité věci.

Předmětem tohoto znaleckého posudku je stavba č. e. 16 a pouze pozemek parc. č. St. 197, tedy zastavěný pozemek pod stavbou. Okolní pozemky, kde se nachází oplocená zahrada, bazén, plocha pro parkování a příjezdové a přístupové cesty nejsou předmětem ocenění. Tyto pozemky má ve vlastnictví Město Kostelec nad Labem a vlastník si je pravděpodobně pronajímá. Tudíž je zde riziko omezené přístupnosti k rekreační chatě.

Nemovitost je dostupná po místní komunikaci vedoucí podél řeky Labe. Možnost parkování je před chatou. Jedná se o zónu s vysokým nebezpečím výskytu povodní.

Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa, ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu odhad užité plochy chaty činí 24 m2. Půdorys ani jiná technická dokumentace nebyly předloženy.

Chata - Kostelec nad Labem Chata - Kostelec nad Labem Chata - Kostelec nad Labem