PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

zpět

Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice / rodinný dům

EX: 181 EX 5208 / 14
Nejnižší podání:
235.200 Kč
Datum konání dražby:
17.09.2019 v 10:00 h.
Místo konání dražby:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR010450/Rodinny-dum-podil-id-1-2-Myslkovice/
Okres:
Tábor
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Lukáš Křivánek, Mgr.
T.G.Masaryka 623/12
360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 224 896
E-mail: info@eukv.cz

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je spoluvlastnický podíl ve výši id 1 na rodinném domě č. p. 105 umístěném na pozemku parc. č. St. 18 včetně tohoto pozemku a pozemku zahrady parc. č. 39/2 .

Oceňovaná nemovitá věc představuje rodinný dům č. p. 105 umístěný na pozemku parc. č. St. 18 včetně tohoto pozemku a pozemku zahrady parc. č. 39/2. Oceňovaný rodinný dům se nachází v západní části obce. V blízkosti předmětné nemovité věci se nachází silnice třetí třídy III/13527 vedoucí do města Soběslav. U oceňované nemovité věci se nachází pošta, Návesní rybník, zámek Myslkovice. Jedná se o lokalitu rodinných domů, v okolí se nachází zeleň.

Jedná se o cihlovou stavbu se dvěma nadzemními podlažími. Dům je samostatný ve špatném stavu. Exteriér domu je neudržovaný, má popraskanou fasádu a na některých místech chybí omítka. Fasáda části domu je žlutá a části bílá. Okna rodinného domu jsou dřevěná, bílé a hnědé barvy. Okna jsou úzká a položená nízko u země. Dům je ohraničen zdí, která přechází do plotu. Zeď je také ve špatném stavu a chybí části omítky. Na pozemek vedou tři vchody, dva jsou řešeny kovovými vraty a jedny vrata jsou dřevěná. Kolem domu jsou různé předměty, vedle domu je poházeno dřevo a dřevěné věci.

Znaleckému ústavu nebyl umožněn přístup do vnitřních prostor předmětné nemovité věci, tudíž je předpokládán stav interiéru na základě stavu exteriéru. Pozemek, na kterém rodinný dům leží, je rovinatý. Na pozemku jsou stromy, které jsou vidět přes zděný plot.

V katastru nemovitostí je pozemek parc. č. St. 18 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří a její výměra činí 355 m2. Zastavěná plocha domu činí odhadem 168 m2. Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 218 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici.

Pozemek parc. č. 39/2 je rovinatý, čtvercového tvaru. Pozemek se nachází přes cestu od rodinného domu. Dle katastru nemovitostí je pozemek veden jako zahrada o výměře 68 m2. Podle územního plánu spadá pozemek parc. č. 39/2 do plochy bydlení. Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa) a provedeného místního šetření je část pozemku zatravněná a část pozemku zastavěná. Díky charakteru pozemku, umístění, malé výměře a velmi nízké využitelnosti bude pozemek oceňován spolu s rodinným domem. Celková výměra pozemků dohromady pak 423 m2.

Dispoziční řešení domu není známo.

Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice Rodinný dům, podíl id 1/2 - Myslkovice