PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Chata - Chyňava / rekreační objekt

EX: 181 EX 2488 / 16
Nejnižší podání:
378.000 Kč
Datum konání dražby:
14.08.2018 v 10:00 h.
Místo konání dražby:
www.drazby-exekutori.cz
Okres:
Beroun
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Lukáš Křivánek, Mgr.
T.G.Masaryka 623/12
360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 224 896
E-mail: info@eukv.cz

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je objekt pro rodinnou rekreaci včetně pozemku a pozemky trvalého travního porostu. Nemovitá věc zapsaná na LV č. 1485 k. ú. Chyňava se nachází v obci Chyňava.

Jedná se o malou zděnou jednopodlažní budovu. Exteriér domu je břízolitový v původním stavu. Střecha je valbová s původní střešní krytinou, která je tvořena eternitovými šablonami. Střecha je částečně porostlá mechem. Okna objektu jsou dřevěná s venkovními okenicemi. Ke vchodovým dveřím, které se nachází pod zastřešením, vedou betonové schody. Po levé straně od vchodových dveří je terasa s přístřeškem. Objekt je v mírném svahu, terasa je proto vyvýšena do úrovně stavby. Pod terasou se nachází vchod do podsklepené části objektu. Při zdi domu je plechová kolna. Rekreační objekt je napojen na přípojky elektřiny. Stavba disponuje okapy a svody na dešťovou vodu.

Znalecký ústav neměl možnost přístupu do vnitřních prostor domu. Z tohoto důvodu je předpokládán standardní stav interiéru rekreačního objektu.

Na pozemcích kolem domu je trvalý travní porost, stromy a keře. Pozemky tvoří zahradu objektu. Kolem stavby jsou různé předměty, před stavbou pak studna. Nemovitost je oplocena pletivovým plotem, přístup je možný skrz pletivová křídlová vrata. Možnost parkování je na pozemku. Objekt je přístupný po nezpevněné komunikaci odbočující ze silnice č. II/166.

V katastru nemovitostí je parcela parc. č. St. 618 vedena jako zastavěná plocha a nádvoří a její výměra činí 85 m2. Parcela parc. č. 2688/2 je vedena jako trvalý travní porost a má výměru 337 m2. Jako trvalý travní porost je veden také pozemek parc. č. 2688/4, který má výměru 60 m2. Celková výměra pozemků činí 482 m2.

Zastavěná plocha rekreačního objektu činí odhadem 65 m2. Na základě informací získaných z náhledu do katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu Znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 45 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici.

Dispoziční řešení chaty není známo.

Na fotografiích je rovněž pozemek parc. č. 2676/3, který je sice oplocen spolu s pozemkem parc. č. 2688/2 a 2688/4 a který je v současné době využíván pro parkování a jako přístupová cesta na pozemek parc. č. 2688/2 (viz výše), avšak tento pozemek parc. č. 2676/3 není ve vlastnictví povinného, a tedy není ani předmětem dražby.

Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava Chata - Chyňava