PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

zpět

Rodinný dům - Runářov / rodinný dům

EX: 181 EX 16568 / 16
Nejnižší podání:
156.000 Kč
Datum konání dražby:
14.05.2019 v 10:00 h.
Místo konání dražby:
https://www.drazby-exekutori.cz/DR013274/Rodinny-dum-Runarov/
Okres:
Prostějov
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Lukáš Křivánek, Mgr.
T.G.Masaryka 623/12
360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 224 896
E-mail: info@eukv.cz

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je rodinný dům Runářov, č. p. 29 umístěný na pozemku parc. č. St. 143 včetně tohoto pozemku a pozemků zahrady parc. č. 204/2 a 206/2.

Rodinný dům je starší, ve zhoršeném technickém stavu. Má jednoduchý obdélníkový půdorys, jedno nadzemní podlaží a půdu. Konstrukční systém budovy je stěnový, zděný z cihel. Fasáda objektu je v původním stavu, není zateplena a v soklové části je odlupující se omítka, což je pravděpodobně následek zvýšené vlhkosti. Střecha domu má klasický sedlový tvar se střešními taškami cihlové barvy, které jsou místy porostlé mechem. Na dolní okraj střechy navazuje okapní žlab se svody pro dešťovou vodu. Okna jsou také původní, dřevěná s bílými okenními rámy, které jsou ve špatném technickém stavu. Dřevěné vchodové dveře jsou umístěny z uliční strany objektu. Objekt vzhledem k jeho technickému stavu pravděpodobně není trvale obýván.

Znalecký ústav neměl možnost přístupu na pozemek a do vnitřních prostorů nemovitosti. Z tohoto důvodu je uvažován standardní stav interiéru s přihlédnutím k celkovému stavu nemovitosti.

Součástí pozemku zahrady jsou také dvě dřevěné kolny s plechovou střechou ve špatném stavu, které slouží k uskladňování zahradního náčiní.

Pozemky zahrady jsou celkově velmi neudržované, zarostlé trávou a náletovými dřevinami. Plot kolem zahrady je dřevěný, různého stáří a kvality provedení, některé části plotu jsou zdeformované. Parkovat je možné na pozemku zahrady za dřevěnými vjezdovými vraty.

Pozemek parc. č. St. 143 je v katastru nemovitostí veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 244 m2. Pozemek parc. č. 204/2 je v katastru nemovitostí veden jako zahrada o výměře 130 m2 a pozemek parc. č. 206/2 je zde také veden jako zahrada s rozlohou 130 m2.

Zastavěná plocha objektu činí odhadem 100 m2. Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa a ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu odhad užitné plochy domu činí 80 m2. Půdorys domu ani jiná technická dokumentace nebyly k dispozici.

Dispoziční řešení domu není známo.

Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov Rodinný dům - Runářov