PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

zpět

Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova / rodinný dům

EX: 181 EX 14085 / 17
Nejnižší podání:
50.000 Kč
Datum konání dražby:
19.03.2019 v 10:00 h.
Místo konání dražby:
www.drazby-exekutori.cz
Okres:
Brno-venkov
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Lukáš Křivánek, Mgr.
T.G.Masaryka 623/12
360 01 Karlovy Vary
Tel: 353 224 896
E-mail: info@eukv.cz

Předmětem dražby nemovitých věcí v rámci exekučního řízení je spoluvlastnický podíl ve výši id 1/4 na rodinném domě č. p. 151 na pozemku zastavěné plochy a nádvoří parc. č. 372/1 včetně tohoto pozemku, pozemek zahrady parc. č. 372/2 a pozemek orné půdy parc. č. 3317, se kterými tvoří jednotný funkční celek. Dále je součástí pozemek vodní plochy parc. č. 647/10, který je oddělen od funkčního celku.

Rodinný dům na pozemku parc. č. 372/1 představuje zděnou stavbu v bloku s jedním nadzemním podlažím a neobývaným podkrovím. Střecha je sedlová, okna jsou původní dřevěná. Stavba je v původním, zhoršeném stavu s výraznými nedostatky a známkami opotřebení. Z přední strany má modrá plechová vrata umožňující vjezd. Ze zadní strany má dům dřevěná vrata. Za domem se nachází dvorek oplocený plotem ze samotných cihel. V některých místech je plot rozbořený. V zadní části dvorku se nachází malá zděná technická stavba ve zhoršeném stavu.

Exteriér představuje světlá fasáda v udržovaném stavu. Místy je popraskaná. Zejména v dolní části je opadaná a je zde pouze zdivo. Ze zadní strany domu je exteriér výrazně poničen.

Znaleckému ústavu nebyl umožněn přístup vnitřních prostorů objektu. Z tohoto důvodu není k dispozici stav interiéru. Je považován za standardní vzhledem k celkovému stavu nemovitosti. Znalecký ústav předpokládá původní stav objektu.

Ze zadní strany navazuje pozemek zahrady parc. č. 372/2 a pozemek orné půdy parc. č. 3317. Jedná se o dva na sebe navazující pozemky. Na pozemku orné půdy se nachází zemědělská půda. Na pozemku zahrady je neudržovaná zeleň. Pozemky jsou rovinaté a nejsou oploceny.

Nemovitost je dostupná po nezpevněné komunikaci. Možnost parkování je na pozemku před domem. Celkově je rodinný dům v původním, zhoršeném stavu. Zejména zadní strana domu je ve špatném, částečně rozpadajícím stavu. Dům vyžaduje celkovou rekonstrukci.

Zastavěná plocha domu činí odhadem 100 m2. Na základě informací získaných z náhledu do Katastru nemovitostí (LV, katastrální mapa, ortomapa), provedeného místního šetření a odborného odhadu znaleckého ústavu odhad užité plochy domu činí 80 m2. Půdorys ani jiná technická dokumentace nebyly předloženy.

Podle územního plánu obce Loděnice jsou pozemky parc. č. 372/1 a 372/2 vedeny jako plochy bydlení v rodinných domech. Pozemek parc. č. 3317 je veden jako orná půda. Pozemek parc. č. 647/10 je veden jako orná půda s vodním tokem v otevřeném korytě.

Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova Rodinný dům, podíl id 1/4 - Loděnice u Moravského Krumlova