PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Rodinný dům Chrastavec, okres Svitavy / rodinný dům

EX: 169 EX 587 / 14
Nejnižší podání:
486.667 Kč
Datum konání dražby:
12.10.2017 v 08:30 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Svitavy
Katastr:
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy
Adresa objektu:
Chrastavec 15
Cena stanovena znaleckým posudkem:
730.000,- Kč
Dražební jistota:
100.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
na účet SE
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25
602 00 Brno
Tel: 775 169 136
E-mail: podatelna@exekutor-brno.eu

Jedná se o přízemní, zděný, podsklepený rodinný dům s využitým podkrovím pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do nepravidelného tvaru, nachází se v zastavěné, okrajové části obce Chrastavec, v řadové zástavbě jako řadový krajní. Předmět ocenění se nachází na adrese: Půlpecen 15, 569 04 Chrastava - Půlpecen. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace). Pozemky leží v mírně sklonitém až sklonitém terénu, tvoří jednotný funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci na pozemku p.č. 829/1 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření, v obci Chrastavec je dále možné napojení na plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného odhadu zpracovatele přes 80 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt pravděpodobně procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní, které je tvořeno těmito venkovními úpravami: - oplocení - dřevěné latě na betonových sloupcích - přístupový chodník - betonový Z důvodu neumožnění prohlídky předmětu ocenění nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a identifikovat vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní. Dle místního šetření, informací objednavatele a dle dalších dostupných podkladových materiálů nejsou s draženými nemovitými věcmi spojeny žádná práva či závady, kromě níže uvedeného věcného břemene. Dle předložených podkladových materiálů je předmět ocenění zatížen věcným břemenem spoluužívání ve prospěch paní Jiřiny Janečkové. Dle sdělení objednavatele tato již nežije, a proto není dle požadavku objednavatele toto věcné břemeno oceněno. Movité věci, které by tvořily příslušenství k předmětu ocenění, nejsou a nebyly zjištěny při místním šetření zpracovatele.

Rodinný dům Chrastavec, okres Svitavy Rodinný dům Chrastavec, okres Svitavy Rodinný dům Chrastavec, okres Svitavy Rodinný dům Chrastavec, okres Svitavy