PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Pozemek Modřice, okres Brno - venkov / pozemek

EX: 169 EX 4912 / 11
Nejnižší podání:
160.000 Kč
Datum konání dražby:
28.01.2016 v 09:00 h.
Místo konání dražby:
Okres:
Brno-venkov
Katastr:
Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov
Cena stanovena znaleckým posudkem:
320.000,- Kč
Dražební jistota:
50.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
na účet SE
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25
602 00 Brno
Tel: 775 169 136
E-mail: podatelna@exekutor-brno.eu

Jedná se o pozemek p.č. 1336/2, o výměře 1145 m2, v k.u. Modřice, obec Modřice, okres Brno-venkov, vedený v LV jako zahrada.

Pozemek je v lokalitě zahrádkářské kolonie (pozemky využity jako zahrady a sady, dále navazující zemědělské využití). Z východní strany je ohraničen hlavní komunikací procházející souběžně s rychlostní komunikací ve směru Brno - Pohořelice, lokalita těchto pozemků s využitím jako zahrady je pak z J strany ohraničena komunikací vedoucí z Modřic do sousedních Želešic, kde pak navazuje na novou průmyslovou zónu při obci Modřice. Pozemek je tedy situován při hlavním dopravním tahu při ulici Brněnská. Přes tyto komunikace je pak okolní zástavba tvořena převážně provozními objekty a rodinnými domy. V lokatitě navazujících pozemků zahrad jsou pak ojedinělé na pozemcích vybudovány rekreační a zahrádkářské chaty. Přístup k pozemku je možný pouze po komunikaci s nezpevněným povrchem - polní cestou (pozemek p.č. 2258 ve vlastniství ČR), vedenou před pozemky souběžnou s komunikací Brněnská (z této však není přímý sjezd na tuto polní cestu - možnost sjetí na pozemek p.č. 2258 cca ve vzdálenosti 700 m od oceňovaného pozemku u sjezdu z hlavní komunikace - odbočka do zahrádkářské kolonie.)

Pozemek je rovinný, obdélníkového půdorysu. Pozemek není oplocen. Na pozemku nebyly vizuálně zjištěny žádné inženýrské sítě a přípojky. Pozemek není trvale udržován, na pozemku jsou náletové rostliny a starší neošetřené ovocné stromy z původní výsadby (převážně meruňky).

Dle aktuálního územního plánu obce je předmětný pozemek v této oblasti zahnut do plochy individuální reakce s využitím jako zahrada. Jiný způsob využití pozemku není v aktuálním územním plánu obce uvažováno. Mimo jiné se pozemek nalézá v ochranném pásmu komunikace a dle územního plánu obce je v trase pozemku zakresleno vedení hlavního vodovodního řádu.

Pozemek Modřice, okres Brno - venkov Pozemek Modřice, okres Brno - venkov Pozemek Modřice, okres Brno - venkov