PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město / rodinný dům

EX: 169 EX 2211 / 11
Nejnižší podání:
800.000 Kč
Datum konání dražby:
11.11.2019 v 08:30 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Brno-město
Adresa objektu:
ulice Fryčajova 69/40, Brno, okres Brno-město, Jihomoravský kraj, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
1.200.000,- Kč
Dražební jistota:
300.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 246132257/0300, vs: 2211115555, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
PDF - ostatní 2:
Lucie Valentová, Mgr.
Cejl 494/25
602 00 Brno
Tel: 775 169 136
E-mail: podatelna@exekutor-brno.eu

Jedná se o rodinný dům. Uvedená užitná plocha je obestavěný prostor, užitná plocha nebyla znalcem určena. Nemovitosti se nacházejí v místní částí Obřany, jedná se o severovýchodní okraj města Brna, Obřany jsou samostatnou městskou částí, která má vlastní základní občanskou vybavenost, avšak je správně i funkčně i dopravně propojena se sídelním katastrem města Brna. Rodinný dům je umístěn na stavebním pozemku - strmém svazu - sevřeném obslužnou komunikací ulice Bílovická a železničním násypem v těsném sousedství železničního mostu. Původně spolu se stavbami na parcele 1572 se jednalo o jeden majetek, dnes je soubor rozdělen na dva samostatné celky v rukou jiných vlastníků. Okolní zástavba je tvořena obdobnými řadovými rodinnými domy, případně dvojdomky, ulice Bílovická patří mezi klidnější, ovšem ulice Fryčajova, jež přechází za městem v silnici 383 se vyznačuje čilým dopravním ruchem. Stavba je přízemní, není podsklepená, zastřešená sedlovou střechou, podkroví není využíváno. Příslušenství tvoří kůlna a podzemní sklep. Dům je přístupný po betonovém chodníku ve vlastnictví města Brna. Parkování v těsné blízkosti domu není možné. Zastávka městské hromadné dopravy města Brna je vzdálena přibližně 150 m od domu, autobusová linka č. 75 do centra jezdí každých 10 min, jedná se i o zastávku noční linky. Zastávka tramvaje, linky č. 4, je od domu vzdálená 500 m, tady spoje jezdí např. k hlavnímu nádraží každých 10 minut, dojezd za 20 minut. Obec Brno je napojena na síť silnic a dálnic, je zde důležitý uzel autobusové i vlakové dopravy. Brno má rovněž letiště. Rodinný dům je v současné době aktivně užíván k bydlení vlastníky.  Pozemky zapsané na listu vlastnickém tvoří se stavbou jednotný funkční celek, jedná se o pozemek zastavené plochy pod stavbou hlavní, a pozemek zahrady. Pozemky jsou v současné době užívány v souladu s evidencí. a) pozemky parcelní číslo 1573 a 1574 v k.ú. Obřany, obec Brno, okres Brno-město:Pozemky jsou v jednotném funkčním celku se stavbou RD. Celková plocha je malá, vyjma pár metrů zahrady zcela zastavěná. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě, přípojka plynu je pravděpodobně odpojena. Nezastavěná zahrada je oplocená, jihovýchodní hranici pozemku parcelní číslo 1573 tvoří kamenná zeď, jež tvoří částečnou oporu železničnímu náspu. Pozemek parcelní číslo 1573  je z větší části zastaven stavbou hlavní, pozemek parcelní číslo 1574 tvoří převážně svažitou zahradu před domem, užívanou spolu se stavbou hlavní. V obci Brno je zpracována cenová mapa stavebních pozemků, posuzované parcely do ní jsou zařazeny. b) rodinný dům č.p. 69 na pozemku parcelní číslo 1373 včetně příslušenství, v k.ú. Obřany, obec Brno:Stavba evidovaná jako rodinný dům č.p. 69 stojí v místě více než 100 let, dá se dokonce spekulovat, že železniční násep zde byl zřízen později. Objekt založený na kamenných neizolovaných základech je realizovaný ze smíšeného materiálu, stavba je zděná, stropní konstrukce dřevěná s podbitím a omítkou na rákos, podhledy rovné, střecha krov, nad základní části sedlovým k železnici pultový s různými sklony. Krytina taška pálená, klempířské konstrukce rýny, svody a některé parapety, některé nejsou osazeny. Okna dřevěná, kveře na bázi dřevní hmoty v ocelových zárubních, podlahy desky, DVD dílce, dlažby, beton. Úprava povrchů vnitřních omítky, koupelna a část kuchyně jsou obloženy, fasáda omítka cementová. Dům je pravděpodobně napojen na obecní vodovod, kanalizaci, elektrickou energii, předpokládá se, že je zde přípojka plynu, byl zjištěn velmi starý typ plynového kotle ÚT, závěsná karma na ohřev TUV, lokální plynové topidlo v koupelně a v kuchyni, plynový sporák v kuchyni, plyn je ale možná odpojen. Elektroinstalace světelná byla funkční, v kuchyni mimo plynového sporáku byla zjištěná i mobilní indukční varná deska.Dispozičně vchodové dveře do stavby jsou situovány v jihozápadním štítě, podél základního obdélníkového půdorysu domu vede chodba, po její levé straně  dveře vedou do chodby v hlavní části objektu, odtud pak za dvojími dveřmi je jedna místnost, první je rozlehlá, druhá menší. Podél pravé strany vstupní chodby je realizován jakýsi přístavem o tvaru zužujícího se obdélníku, první dveře vpravo vedou do kuchyně, druhé do koupelny, další do spíže a poslední do již velmi úzkého prostoru WC. Dveře na konci chodby vedou na úzký dlouhý dvoreček, do svahu vpravo je vykopán zemní sklep pod cizím pozemkem, na konci dvorečku stojí kůlna, stavba z různých zbytků s vysokou světlou výškou. Za severovýchodní stěnou kůlny je zemina, kůlna je z větší části zapuštěná do svahu.Dům obsahuje byt typu 2 + 1. Příslušenství stavby tvoří přípojky inženýrských sítí, zpevněná plocha dvorečku a předzahrádky, oplocení zahrady, vedlejší stavbou je kůlna v demoličním stavu a zemní sklep pod cizím pozemkem.Vady a nedodělky: Nad sto let stará stavba má hlavní konstrukce v původním stavu, vybavení bylo modernizováno cca před šedesáti lety, některé prvky stavby jsou mladší - karma, plynový sporák v kuchyni. To nic nemění na situaci, že objekt je před celkovou rekonstrukcí, obnova by mohla být až tak rozsáhlá, že by byl zbořen přístavek a do hlavní původní obdélníkové části stavby by mohl být vestavěn malý byt typu 2 + kk. Je nutno počítat s tím, že všechny prvky krátkodobé včetně krytiny jsou dožité, izolaci proti spodní vodě, stropní prvky a prvky krovu je třeba obnovit či revitalizovat a všechny ostatní prvky stavby včetně výplní otvorů pořídit znovu. Samozřejmě druhou možností je zbořit dům zcela a pokusit se ve stejném místě postavit stavbu, která by především svým materiálovým provedením dokázala čelit hluku a otřesům od železničního koridoru běžícího těsně vedle posuzovaného rodinného domu, který má nosné zdi rozrušeny od vibrací způsobených železničním provozem.
Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město Rodinný dům v obci Brno, okres Brno-město