PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk / stavební pozemek

EX: 167 EX 3307 / 07
Nejnižší podání:
112.000 Kč
Datum konání dražby:
12.07.2018 v 9:0 h.
Místo konání dražby:
www.drazby-exekutori.cz
Okres:
Litoměřice
Katastr:
pro Ústecký kraj
Adresa objektu:
Kalovice, Úštěk
Cena stanovena znaleckým posudkem:
168.000,- Kč
Dražební jistota:
25.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
dle dražební vyhlášky
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Igor Ivanko, JUDr.
Dědinská 893/29
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Tel: 224 319 204
E-mail: e-podatelna@exekutorskyurad.eu

Dražený pozemek parc. č. St. 11 se nachází cca ve středu zastavěné části obce Kalovice. Jedná se o pozemek nepravidelného tvaru. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 330 m2. Pozemek je ze všech stran ohraničený zděným a částečně dřevěným oplocením. Je svažitý k východní straně. Na pozemku se nachází zděný dům č.p. 6 a zděná stodola, které nejsou předmětem ocenění. Dále se na pozemku nachází bazén se zpevněnou podezdívkou, zpevněné plochy, drátěné oplocení a kolna se sedlovou střechou. V době oceňování byl pozemek udržovaný a využívaný. K pozemku vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 847/1, který je ve vlastnictví města Úštek.

Přípojky IS jsou v dosahu.

Dražené pozemky parc. č. St. 10, parc. č. 12/1, parc. č. 13/1 a parc. č. 14 se nacházejí cca ve středu zastavěné části obce Kalovice. Jedná se o převážně sousedící pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří, zahrada a trvalý travní porost o výměře 3 046 m2. Sousedící pozemky jsou na východní straně ohraničené dřevěným oplocením, na severní straně zděným oplocením a na jižní straně plotem sousedního vlastníka. Jsou svažité k východní straně. Na pozemcích se nacházejí listnaté porosty. V době oceňování byly pozemky neudržované a nevyužívané. K pozemkům vede zpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 847/1, který je ve vlastnictví města Úštek.

Přípojky IS jsou v dosahu.

Příslušenstvím nemovitostí je oplocení, kolna a bazén.

Předmětné nemovitosti se nacházejí v obci Kalovice, části obce Úštěk, cca 22 km západně od města Doksy a cca 21 km jihozápadně od města Česká Lípa.

Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk Elektronická dražba podílu 1/2 na stavebním pozemku 1330 m2 a podílu 1/7 na pozemcích 3046 m2 v obci Úštěk