PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Elektronická dražba podílů na pozemcích obci Oplot a Soběkury / pozemek

EX: 167 EX 24759 / 10
Nejnižší podání:
31.448 Kč
Datum konání dražby:
12.10.2017 v 9:00 h.
Místo konání dražby:
www.drazby-exekutori.cz
Okres:
Plzeň-jih
Katastr:
KÚ pro Plzeňský kraj, KP Plzeň-jih
Adresa objektu:
Oplot, Soběkury
Cena stanovena znaleckým posudkem:
47.172,- Kč
Dražební jistota:
3.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
dle dražební vyhlášky
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Igor Ivanko, JUDr.
Dědinská 893/29
161 00 Praha 6 - Ruzyně
Tel: 224 319 204
E-mail: e-podatelna@exekutorskyurad.eu

Dražené pozemky parc. č. 410 a parc. č. 1440 se nacházejí cca 400 m severně a cca 450 m západně od okraje zastavěné části obce Oplot. Jedná se o dva nesousedící zemědělské pozemky nepravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 14691 m2. Rovinný pozemek parc. č. 1440 je na západní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2031/5, který je ve vlastnictví obce Oplot. Pozemek parc. č. 410 je na severní straně ohraničený nezpevněnou cestou a nachází se v lánu. Je svažitý k severní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a zemědělsky využívaný. K Pozemku vede nezpevněná cesta nacházející se na pozemku parc. č. 2024/1, který je ve vlastnictví obce Oplot.

Dražený pozemek parc. č. 773/16 se nachází cca 1,3 km severně od okraje zastavěné části obce Horušany. Jedná se o travnatý pozemek tvaru úzkého pásu. V Katastru nemovitostí je pozemek vedený jako orná půda o výměře 812 m2. V terénu není pozemek blíže ohraničený a nachází se v lánu. Je svažitý k severozápadní straně. V době oceňování byl pozemek udržovaný a nevyužívaný. K pozemku nevede žádná příjezdová cesta.

Oceňované pozemky parc. č. 773/9 a parc. č. 1840 se nacházejí ca 1,1 km severně od okraje

zastavěné části obce Horušany. Jedná se o nesousedící zemědělské pozemky pravidelných tvarů. V Katastru nemovitostí jsou pozemky vedené jako orná půda o výměře 12 997 m2. V terénu nejsou pozemky blíže ohraničené a nacházejí se v lánu. Mezi pozemky vede úzký pás pozemku parc. č. 1821, který je ve vlastnictví obce Soběkury. V době oceňování byly pozemky udržované a zemědělsky využívané. K pozemkům nevede žádná příjezdová cesta.

Příslušenství nebylo zjištěno.

Věcná břemena nebyla zjištěna.

Elektronická dražba podílů na pozemcích obci Oplot a Soběkury Elektronická dražba podílů na pozemcích obci Oplot a Soběkury Elektronická dražba podílů na pozemcích obci Oplot a Soběkury