PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Pozemek o velikosti 2724 m2, Nýdek, podíl 1/2 / pozemek

EX: 164 EX 07235 / 14
Nejnižší podání:
26.667 Kč
Datum konání dražby:
06.04.2016 v 11:0 h.
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Okres:
Frýdek-Místek
Katastr:
Nýdek
Cena stanovena znaleckým posudkem:
40.000,- Kč
Dražební jistota:
8.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Jan Svoboda, Mgr.
Dvořákova 222/32
779 00 Olomouc
Tel: 585 750 843
E-mail: jsvoboda@exekutor-olomouc.cz

Předmětem dražby je ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 k nemovité věci - pozemku p.č. 1071/2 - trvalý travní porost, zapsaného na listu vlastnictví č. 47, pro k.ú. Nýdek, obec Nýdek, okres Frýdek-Místek. Pozemek p.č. 1071/2 - trvalý travní porost se nachází v severozápadní, částečně zastavěné části obce Nýdek, v mírně sklonitém terénu a je přístupný po nezpevněné komunikaci. Na částech pozemku p.č. 1071/2 - trvalý travní porost se nachází dřeviny plevelného a náletového charakteru. Dle platného územního plánu obce Nýdek je předmětná nemovitá věc - pozemek p.č. 1071/2 - trvalý travní porost zahrnut v níže uvedených plochách: - pozemek p.č. 1071/2 - trvalý travní porost - PLOCHY S ROZDÍLNÝM ZPŮSOBEM VYUŽITÍ - STABILIZOVANÉ PLOCHY - „NZ - ZEMĚDĚLSKÉ PLOCHY“. Charakteristika - „NZ - zemědělské plochy“ Představují je ucelené plochy tvořené zemědělským půdním fondem. Je to zóna, kde dominující je zemědělská výroba a kde obytná zástavba, kromě výstavby zemědělských farem, dostaveb a rekonstrukcí na vlastních pozemcích, případně další účelová výstavba, v rámci zastavěného území, vymezeného tímto územním plánem, je nepřípustná. Rovněž je zde obecně nepřípustné budování drobných staveb a oplocování pozemků mimo zastavěného území, vymezeného tímto územním plánem s výjimkou pastvinářského oplocení a staveb nezbytných pro zemědělství a nezbytných liniových vedení (komunikace, sítě technické infrastruktury). Tyto skutečnosti byly zjištěny náhledem platného územního plánu obce Nýdek, získaný prostřednictvím oficiálních webových stránek.
Pozemek o velikosti  2724 m2, Nýdek, podíl 1/2