PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

2. dražební jednání - Rodinný dům, Cotkytle / rodinný dům

EX: 164 EX 06834 / 14
Nejnižší podání:
150.000 Kč
Datum konání dražby:
Není stanoven
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Ústí nad Orlicí
Adresa objektu:
Cotkytle
Cena stanovena znaleckým posudkem:
300.000,- Kč
Dražební jistota:
45.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jan Svoboda, Mgr.
Dvořákova 222/32
779 00 Olomouc
Tel: 585 750 843
E-mail: jsvoboda@exekutor-olomouc.cz

Předmětem dražby je nemovitost ve společném jmění manželů Jilem Vladimír a Světlana Jilemová (rodiče povinného). Oprávněný se domohl neúčinnosti právního jednání, kdy povinný postiženou nemovitost převedl na své rodiče. Č.j. rozsudku 12 C 194/2015-14, který vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí. Jedná se o přízemní, částečně podsklepený rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou částečně krytou plechovou krytinou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle sdělení účastníka místního šetření 71 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno lokální pomocí kamen na tuhá paliva. Podkroví rodinného domu v listopadu roku 2015 vyhořelo. V roce 2016 byly provedeny střešní krovy včetně částečné položení střešní krytiny (střešní krytina k datu ocenění byla položena pouze z poloviny, tj. na jednou rameni sedlové střechy). V průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbána. Předmětné nemovité věci se nacházejí v prvním stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a druhém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze hodnotit jako - stavba ve špatném stavu (předpoklad provedení rozsáhlejších stavebních úprav). Dispoziční řešení rodinného domu: Vnitřní dispozice rodinného domu nebyla zjištěna, neboť povinným nebyl předmět ocenění zpřístupněn. Parkování je možné na veřejném negarantovaném místě (komunikace a parkoviště před rodinným domem) a částečně na vlastním pozemku. Pozemky se nachází ve sklonitém terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné nezpevněné komunikaci. Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení staveb a trvalé porosty. Rodinný dům je napojen na tyto žumpu na vyvážení. Dle sdělení účastníka místního šetření a informací ČSÚ je v obci Cotkytle dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a obecní vodovod. Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Vlevo od rodinného domu, na pozemku p.č. 124 - zahrada (pohled z přístupové komunikace, na pozemku p.č. 1918 - ostatní plocha) je situována vedlejší stavba se dvěma nadzemními podlažími, ze smíšeného zdiva, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Vedlejší stavba slouží pro potřeby skladování a manipulace. Venkovní úpravy (oplocení - dřevěné latě v ocelových sloupcích, oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, ocelový sušák na prádlo, betonové venkovní schody, dlážděná plocha, betonové a zpevněné plochy).
2. dražební jednání - Rodinný dům, Cotkytle 2. dražební jednání - Rodinný dům, Cotkytle 2. dražební jednání - Rodinný dům, Cotkytle 2. dražební jednání - Rodinný dům, Cotkytle 2. dražební jednání - Rodinný dům, Cotkytle 2. dražební jednání - Rodinný dům, Cotkytle