PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Rodinný dům, Jindřichov u Hranic / rodinný dům

EX: 164 EX 03407 / 16
Nejnižší podání:
393.334 Kč
Datum konání dražby:
19.06.2017 v 11:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Přerov
Adresa objektu:
Jindřichov u Hranic
Cena stanovena znaleckým posudkem:
590.000,- Kč
Dražební jistota:
120.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jan Svoboda, Mgr.
Dvořákova 222/32
779 00 Olomouc
Tel: 585 750 843
E-mail: jsvoboda@exekutor-olomouc.cz

Jedná se o přízemní, částečně podsklepený (z důvodu neumožnění prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné přesně fyzicky zaměřit) rodinný dům ze smíšeného zdiva, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou plechovou krytinou a taškou betonovou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a odborného odhadu zpracovatele cca 100 roků. Vytápění rodinného domu je uvažováno jako standardní. V průběhu životnosti byla částečně položena střešní krytina (plechová krytina) na rodinném domě. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné jednoznačně identifikovat případné další prvky vnější a vnitřní rekonstrukce. V průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech zanedbána. Předmětné nemovité věci se nacházejí ve druhém stupni rizika povodní, druhém stupni rizika kriminality a třetím stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni vypracování znaleckého posudku hodnotit jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné ze znaleckého posudku. Dispoziční řešení rodinného domu: Vnitřní dispozice rodinného domu nebyla zjištěna, neboť povinným nebyla předmětná nemovitost zpřístupněna. Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace u rodinného domu). Pozemky se nachází v mírně sklonitém terénu, netvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součásti předmětných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Dle informací ČSÚ je v obci Jindřichov možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod a plynové vedení. Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Na obytnou část rodinného domu, při její levé hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, „vedlejší stavba č. I“ ze smíšeného zdiva, s pultovou střechou krytou plechovou krytinou. Na obytnou část rodinného domu, při její pravé hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, „vedlejší stavba garáže“ ze smíšeného zdiva, s pultovou střechou krytou vlnitým eternitem. Na obytnou část rodinného domu, při její pravé, spodní hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, „vedlejší stavba č. II“ ze smíšeného zdiva, s mírnou sedlovou střechou krytou standardní krytinou. Při levé hranici pozemku p.č. 306/2 - zahrada (pohled z přístupové komunikace) je situován přízemní, dřevěný, „zahradní altán“ s mírnou sedlovou střechou krytou vlnitým plechem. Při horní, pravé hranici pozemku p.č. 306/2 - zahrada (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, dřevěná, „vedlejší stavba č. III“ se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Při horní, pravé hranici pozemku p.č. 306/2 - zahrada (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, dřevěná, „vedlejší stavba včelína“ s mírnou pultovou střechou krytou povlakovou krytinou. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a jednoznačně identifikovat případné další vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství stavby hlavní. Byly zjištěny tyto venkovní úpravy (oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné latě v ocelových sloupcích, dřevěná vrátka, betonový chodník, betonové a zpevněné plochy).
Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic Rodinný dům, Jindřichov u Hranic