PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Rodinný dům, Suchdol nad Odrou / rodinný dům

EX: 164 EX 02515 / 15
Nejnižší podání:
583.333 Kč
Datum konání dražby:
26.01.2016 v 11:0 h.
Místo konání dražby:
Nařizuje se elektronická dražba, která se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese portálu: www.exdrazby.cz
Okres:
Nový Jičín
Katastr:
Suchdol nad Odrou
Cena stanovena znaleckým posudkem:
875.000,- Kč
Dražební jistota:
170.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Jan Svoboda, Mgr.
Dvořákova 222/32
779 00 Olomouc
Tel: 585 750 843
E-mail: jsvoboda@exekutor-olomouc.cz

Jedná se o zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům se dvěma nadzemními podlažími, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou taškou betonovou. Rodinný dům je nepravidelného půdorysného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a dle odborného dohadu cca 75 roků. Vytápění rodinného domu je uvažováno jako standardní. V průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbána. Předmětné nemovité věci se nachází v zóně 3 - „zóna se středním nebezpečím výskytu povodně/záplavy“. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni ocenění hodnotit jako - stavba se zanedbanou údržbou (předpoklad provedení menších stavebních úprav). Dispoziční řešení rodinného domu: Vnitřní dispozice rodinného domu nebyla zjištěna, neboť povinným nebyl předmět ocenění zpřístupněn. Parkování je možné ve vlastní garáži. Pozemky se nachází v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Dle informací ČSÚ je v městyse Suchdol nad Odrou možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, hloubkovou kanalizaci a plynové vedení. Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Na obytnou část rodinného domu, při její pravé hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná stavba „garáže“ s plochou střechou krytou standardní krytinou. Na obytnou část rodinného domu, při její horní, pravé hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná stavba „kůlny“ s mírnou pultovou střechou krytou taškou betonovou. Venkovní úpravy (oplocení - dřevěné latě v ocelových sloupcích, venkovní schody betonové, betonové a zpevněné plochy).
Rodinný dům, Suchdol nad Odrou