PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova / rodinný dům

EX: 164 EX 01287 / 13
Nejnižší podání:
260.000 Kč
Datum konání dražby:
11.11.2019 v 11:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Bruntál
Adresa objektu:
Nová Ves u Bohušova
Cena stanovena znaleckým posudkem:
390.000,- Kč
Dražební jistota:
80.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jan Svoboda, Mgr.
Dvořákova 222/32
779 00 Olomouc
Tel: 585 750 843
E-mail: jsvoboda@exekutor-olomouc.cz

Jedná se o přízemní, zděný, zřejmě nepodsklepený rodinný dům, bez využitého podkroví, se sedlovou střechou krytou eternitovými šablonami. Rodinný dům je půdorysného pravidelného tvaru obdélníka. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení cca 150 roků. Vytápění rodinného domu je uvažováno jako standardní. V průběhu životnosti rodinný dům zřejmě procházel pouze běžnou údržbou prvků krátkodobých životností, která byla v posledních letech značně zanedbána. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné jednoznačně identifikovat případné prvky především vnitřní rekonstrukce. Při místním šetření bylo zjištěno, že rodinný dům není k datu vyhotovení tohoto znaleckého posudku trvale obýván. Předmětné nemovité věci se nachází ve druhém stupni rizika povodní, ve druhém stupni rizika kriminality a ve druhém stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav a údržbu lze ke dni vyhotovení znaleckého posudku hodnotit jako - stavba ve špatném stavu (nutná rekonstrukce i konstrukcí dlouhodobé životnosti). Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné ze znaleckého posudku. Dispoziční řešení rodinného domu: Vnitřní dispozice rodinného domu nebyla zjištěna, neboť povinným nebyl předmět dražby zpřístupněn. Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek před rodinným domem). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení stavby a trvalé porosty. Všechny tyto součástí předmětných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Dle sdělení a informací ČSÚ je v místě možné napojení na tyto inženýrské sítě: elektro a veřejný vodovod. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné v místě jednotlivé přípojky inženýrských sítí ověřit. Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Na obytnou část rodinného domu, při její horní hranici (pohled z přístupové komunikace) navazuje přízemní, zděná, hospodářská část rodinného domu, se sedlovou střechou pouze z části krytou plechovou krytinou. Při místním šetření bylo zjištěno, že hospodářská část rodinného domu je ve špatném stavebně-technickém stavu. Vpravo od rodinného domu, na pozemku p.č. st. 26/1 - zastavěná plocha a nádvoří, při jeho pravé, spodní hranici (pohled z přístupové komunikace) je situováno torzo bývalé vedlejší stavby. Z důvodu neumožnění prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a jednoznačně identifikovat případné další vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství předmětných nemovitých věcí. Byly zjištěny tyto venkovní úpravy: oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, oplocení - dřevěné laťové na betonových a ocelových sloupcích, vrátka s výplní dřevěných latí, sušák na prádlo a zpevněné plochy.
Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova Rodinný dům, Nová Ves u Bohušova