PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Rodinný dům, Velké Heraltice / rodinný dům

EX: 164 EX 00311 / 17
Nejnižší podání:
1.533.334 Kč
Datum konání dražby:
14.01.2019 v 11:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Opava
Adresa objektu:
Velké Heraltice
Cena stanovena znaleckým posudkem:
2.300.000,- Kč
Dražební jistota:
460.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jan Svoboda, Mgr.
Dvořákova 222/32
779 00 Olomouc
Tel: 585 750 843
E-mail: jsvoboda@exekutor-olomouc.cz

Jedná se o přízemní, zřejmě nepodsklepený, zděný rodinný dům, s částečně využitým podkrovím, se sedlovou střechou krytou taškou pálenou a vlnitým eternitem. Rodinný dům je půdorysného nepravidelného tvaru. Původní stáří rodinného domu je dle dostupných podkladových materiálů, místního šetření a sdělení povinného 60 roků. Vytápění rodinného domu je provedeno jako ústřední pomocí plynového kotle. V roce 2011 byla provedena kompletní rekonstrukce přední části rodinného domu, přičemž došlo i k rozšíření obytné části do podkroví. V průběhu životnosti rodinný dům dále procházel běžnou údržbou prvků krátkodobých životností. Předmětné nemovité věci se nachází v prvním stupni rizika povodní, ve třetím stupni rizika kriminality a ve třetím stupni rizika vloupání. Celkový stavebně-technický stav lze ke dni vyhotovení znaleckého posudku hodnotit jako průměrný. Údržbu lze ke dni vyhotovení znaleckého posudku hodnotit jako dobrou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení rodinného domu je patrné ze znaleckého posudku. Dispoziční řešení rodinného domu: I. nadzemní podlaží - vstupní část (veranda), WC, spíž, schodiště, chodba, obývací pokoj, ložnice, kuchyně a koupelna (jedná se o přední část rodinného domu s umožněnou prohlídkou) Podkroví - schodiště, chodba, dětský pokoj 2x, koupelna, pracovna a technická místnost (jedná se o přední část rodinného domu s umožněnou prohlídkou) Parkování je možné na vlastním pozemku a na veřejném negarantovaném místě (komunikace/pozemek před rodinným domem). Pozemky leží v rovinném terénu, tvoří funkční celek a jsou přístupné po veřejné zpevněné komunikaci. Součástí předmětných nemovitých věcí jsou přípojky inženýrských sítí, stavebně-technické vybavení staveb a trvalé porosty. Všechny tyto součásti předmětných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Rodinný dům je napojen na tyto inženýrské sítě: elektro, obecní vodovod, kanalizaci a plynové vedení. Z důvodu neumožnění kompletní prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné v místě jednotlivé přípojky inženýrských sítí ověřit. Příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou vedlejší stavby a venkovní úpravy. Všechny tyto příslušenství předmětných nemovitých věcí jsou zohledněny ve výsledné obvyklé hodnotě. Vpravo od rodinného domu, na pozemku p.č. 786 - zastavěná plocha a nádvoří, při jeho horní, pravé hranici (pohled z přístupové komunikace) je situována přízemní, zděná stavba „stodoly“ se sedlovou střechou krytou vlnitým eternitem. Z důvodu kompletně neumožněné prohlídky předmětných nemovitých věcí nebylo možné přesně fyzicky zaměřit a jednoznačně identifikovat případné další vedlejší stavby, venkovní úpravy a další příslušenství předmětných nemovitých věcí. Zjištěny tyto venkovní úpravy: oplocení - ocelové pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích včetně betonové podezdívky, oplocení - dřevěné laťové, oplocení - ocelové pletivo v ocelových sloupcích, plechová vrátka, dřevěná vrátka, plechová vrata dvoukřídlá, venkovní schody betonové včetně zábradlí, dlážděný chodník a zpevněné plochy.
Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice Rodinný dům, Velké Heraltice