PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

zpět

id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO / rodinný dům

EX: 160 EX 169 / 11
Nejnižší podání:
600.000 Kč
Datum konání dražby:
19.01.2012 v 00:00 h.
Místo konání dražby:
dražba se koná elektronicky na http://drazby.exekucebreclav.cz/
Okres:
Břeclav
Adresa objektu:
Lanžhotská 1288/33, Břeclav
Dražební jistota:
200.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Petrošová Marcela, Mgr.
17. listopadu 2995/1a
690 02 Břeclav
Tel:
E-mail: exekutor@exekucebreclav.cz

Předmětem dražby jsou nemovitosti:
- id. 1/2 budovy části obce Břeclav č.p. 1288, bydlení, postavené na pozemku p.č. St. 1563,
- id. 1/2 pozemku p.č. St. 1563, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 303 m2,
- id. 1/2 pozemku p.č. 3282/9, zahrada, způsob ochrany zemědělský půdní fond, o výměře 293 m2
vše v katastrálním území Břeclav, obec Břeclav, okres Břeclav, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav na listu vlastnictví č. 2449

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.

Jedná se o podsklepený rodinný dům s patrovou přístavbou do dvora. Spodní podlaží včetně sklepa má charakter technického podlaží, vlastní obytné prostory jsou v horním patře.

Podrobný popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku, který je zde zveřejněn.

id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO id. 1/2 Rodinného domu v Břeclavi, včetně pozemku a zahrady- NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO