PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

zpět

Bytový dům se 4-mi bytovými jednotkami v obci Dlouhý Most - NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO / bytový dům

EX: 160 EX 1351 / 11
Nejnižší podání:
1.866.667 Kč
Datum konání dražby:
19.01.2012 v 00:00 h.
Místo konání dražby:
dražba se koná elektronicky na http://drazby.exekucebreclav.cz/
Okres:
Liberec
Adresa objektu:
Dlouhý Most č.p. 50, okr. Liberec
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Petrošová Marcela, Mgr.
17. listopadu 2995/1a
690 02 Břeclav
Tel:
E-mail: exekutor@exekucebreclav.cz

- budova části obce Dlouhý Most č.p. 50, byt. dům, postavené na pozemku p.č. St. 69,
- pozemek p.č. St. 69 o výměře 632 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
- pozemek p.č. 17/2 o výměře 374 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
- pozemek p.č. 21, o výměře 843 m2, zahrada, zemědělský půdní fond,
vše v katastrálním území Dlouhý Most, obec Dlouhý Most, okres Liberec, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na listu vlastnictví č. 487.

Shora uvedené nemovitosti tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden komplex.

Jedná se o samostatně stojící přízemní zděný bytový dům s částečným podsklepením a obytným podkrovím a se sedlovou střechou. V domě se nacházejí 4 bytové jednotky. Celý bytový dům je obýván jen vlastníkem a členy jeho rodiny.

Na LV č. 487 je zapsáno věcné břemeno práva zřídit, provozovat, tj. provádět údřžbu a opravy vedení verejné telekomunikační sítě na pozemku p.p. č. 21. Toto věcné břemeno nemá vzhledem k charakteru a umístění vliv na celkovou obvyklou cenu nemovitosti.

Podrobnějsí popis nemovitostí je uveden ve znaleckém posudku, který je zde zveřejněn.

Bytový dům se 4-mi bytovými jednotkami v obci Dlouhý Most - NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO Bytový dům se 4-mi bytovými jednotkami v obci Dlouhý Most - NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO Bytový dům se 4-mi bytovými jednotkami v obci Dlouhý Most - NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO Bytový dům se 4-mi bytovými jednotkami v obci Dlouhý Most - NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO Bytový dům se 4-mi bytovými jednotkami v obci Dlouhý Most - NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO Bytový dům se 4-mi bytovými jednotkami v obci Dlouhý Most - NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO Bytový dům se 4-mi bytovými jednotkami v obci Dlouhý Most - NEVYDRAŽENO, BUDE NAŘÍZENO II. KOLO