PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Dražba haly, včetně pozemků v obci Kaňovice / nebyt./kancel. prostor

EX: 143 EX 00636 / 14
Nejnižší podání:
1.236.667 Kč
Datum konání dražby:
21.04.2016 v 9:0 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Frýdek-Místek
Katastr:
Kaňovice
Cena stanovena znaleckým posudkem:
1.855.000,- Kč
Dražební jistota:
100.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
PDF - ostatní 2:
PDF - ostatní 3:
Jiří Trojanovský, JUDr.
Potoční 1094
738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 438 091
E-mail: podatelna@exekutorskyurad.net

Dražba bude probíhat elektronicky zde.

Předmětem dražby jsou nemovité věci povinného zapsané na listu vlastnictví č. 134 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Frýdek-Místek, pro obec Kaňovice, katastrální území Kaňovice, a to:
- pozemek parcela č. St. 99, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1389 m². Součástí je stavba: Kaňovice, č.p. 67, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 99,
- pozemek parcela č. St. 110, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 526 m². Součástí je stavba: bez čp/če, zem.stav. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 110,
- pozemek parcela č. St. 111, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 194 m². Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 111,
- pozemek parcela č. 286/1, ostatní plocha o výměře 1598 m²,
- pozemek parcela č. 286/2, ostatní plocha o výměře 426 m²,
- pozemek parcela č. 286/3, ostatní plocha o výměře 41 m²,
- pozemek parcela č. 371, lesní pozemek o výměře 1518 m²,
- pozemek parcela č. 372/1, trvalý travní porost o výměře 3495 m²,
- pozemek parcela č. 372/2, ostatní plocha o výměře 73 m²,
- pozemek parcela č. 377/1, lesní pozemek o výměře 6722 m²
- pozemek parcela č. 380/1, ostatní plocha o výměře 208 m²,
- pozemek parcela č. 380/2, trvalý travní porost o výměře 211 m².

Příslušenství nemovitých věcí tvoří:
a) venkovní úpravy
- přípojky inženýrských sítí, zpevněné plochy

b) trvalé porosty
- na pozemcích se nachází trvalé porosty různého druhu a stáří, převážně lesní porost.


Dražené nemovité věci se nachází v obci Kaňovice, cca 350 m východně od Obecního úřadu a cca 500 m západně od zastávky bus „Kaňovice, točna“. Okolní zástavbu tvoří řídká zástavba objektů individuálního bydlení. V obci je k dispozici základní občanská vybavenost. Kompletní občanská vybavenost je k dispozici ve Frýdku – Místku nebo Havířově. Přístup k pozemkům je přes pozemek parc.č. 290/2 (ve vlastnictví Obce Kaňovice).

Na pozemku parc.č. st. 110 se nachází zem. stavba bez čp/če, přičemž bylo zjištěno, že se jedná o opěrné zdi ze silničních panelů, sloužící jako sklad. 
Na pozemku parc.č. St. 111 se dle stavu zapsaném v katastru nemovitých věcí nachází jiná stavba bez čp/če, přičemž bylo zjištěno, že se na pozemku tato stavba nenachází.

Popis Zem. stavby č.p. 67, součást pozemku parc.č. st. 99:
Stavba sestává ze dvou, na sebe navazujících hal. První hala je přízemní, zděné konstrukce s nízkým sedlovým krovem, krytinou střechy plechovou. Druhá hala je úzkého podlouhlého tvaru kolmo navazující na první halu. Hala je nepodsklepená, jednopodlažní, se sedlovou střechou.
Zastavěná plocha stavby celkem činí 1 389 m².


Další popis, včetně popisu pozemků je k dispozici ve znaleckém posudku.

Dražba haly, včetně pozemků v obci Kaňovice Dražba haly, včetně pozemků v obci Kaňovice Dražba haly, včetně pozemků v obci Kaňovice Dražba haly, včetně pozemků v obci Kaňovice