PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

1/4 podíl na pozencích, LV 103 v obci Kaňovice v okrese Frýdek-Místek / pozemek

EX: 142 EX 00703 / 18
Nejnižší podání:
239.507 Kč
Datum konání dražby:
12.07.2019 v 12:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Frýdek-Místek
Adresa objektu:
Kaňovice
Cena stanovena znaleckým posudkem:
359.260,- Kč
Dražební jistota:
21.500,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jaroslav Kocinec, Mgr. LL.M.
Farní 19
738 01 Frýdek-Místek
Tel: 595 532 180
E-mail: ak@kocinec.eu

Jedná se o soubor pozemků situovaný v západní části zastavěného území obce Kaňovice, při hlavní komunikaci, pozemky parc.č. 136/7, 136/8, 136/9 jižně od této komunikace, z ní přístupny, pozemky parc.č. 143/7 a 176/7 severně od této komunikace. Pozemek parc.č. 143/7 je pás podél této komunikace, z ní přístupný, pozemek parc.č. 176/7 je pozemek bez příjezdu, s přístupem pouze po pozemcích jiných vlastníků, za domem čp.51, rovněž ve vlastnictví jiného subjektu. Soudní exekutor tedy doporučuje osobám, které mají zájem se dražby účastnit, aby si řádně ověřili aktuální stav nemovité věci a informovali se o veškerých skutečnostech, které by mohly v budoucnu hodnotu dražené nemovité věci ovlivnit (např. změny v územním plánování, návrh na změnu užívání). Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci.Dále soudní exekutor tímto informuje dražitele, že kromě nejvyššího podání je vydražitel povinen uhradit také daň z převodu nemovité věci, kterou v případě dražby hradí nabyvatel vydražené nemovité věci. Vydražitel, který nezaplatí nejvyšší podání řádně a včas, je povinen nahradit náklady, které soudnímu exekutorovi a účastníkům vznikly v souvislosti s další dražbou anebo dražebním jednáním, škodu, která vznikla tím, že nezaplatil nejvyšší podání, a, bylo-li při další dražbě dosaženo nižší nejvyšší podání, rozdíl na nejvyšším podání. Na tyto dluhy se započítá jistota složená vydražitelem; převyšuje-li jistota tyto dluhy, zbývající část se vrátí vydražiteli. O těchto dluzích, případném započtení anebo vrácení zbytku jistoty rozhodne soudní exekutor usnesením. (§330 odst. 3 o.s.ř.ve spojení s e.ř.)
1/4 podíl na pozencích, LV 103 v obci Kaňovice v okrese Frýdek-Místek 1/4 podíl na pozencích, LV 103 v obci Kaňovice v okrese Frýdek-Místek 1/4 podíl na pozencích, LV 103 v obci Kaňovice v okrese Frýdek-Místek 1/4 podíl na pozencích, LV 103 v obci Kaňovice v okrese Frýdek-Místek 1/4 podíl na pozencích, LV 103 v obci Kaňovice v okrese Frýdek-Místek 1/4 podíl na pozencích, LV 103 v obci Kaňovice v okrese Frýdek-Místek