PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

EXEKUCEMOST, soubor pozemků Česká Lípa za 1.416.934,-Kč / pozemek

EX: 130 EX 557 / 15
Nejnižší podání:
1.416.934 Kč
Datum konání dražby:
13.02.2018 v 10:00 h.
Místo konání dražby:
www.drazby-exekutori.cz
Okres:
Česká Lípa
Cena stanovena znaleckým posudkem:
2.125.400,- Kč
Dražební jistota:
100.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Jan Paraska, JUDr.
Jaroslava Seiferta 2159/7/ blok 58
434 01 Most
Tel: 476 700 466
E-mail: urad@exekucemost.cz

EXEKUCEMOST, soubor pozemků Česká Lípa za 1.416.934,-Kč

Pozemek p.č. 5825/464 kú. Česká Lípa je pod stavbou, která je součástí školského areálu – gymnázium Česká Lípa. Je na severním okraji zastavěného území části obce - město Česká Lípa, na sídlišti Špičák. Dle územního plánu Česká Lípa je na ploše „občanská vybavenost“ (shodné využití). Komunikačně je areál gymnázia napojen na komunikaci vedenou po severním okraji sídliště, ulice Žitavská s blízkou zastávkou městské hromadné dopravy. Technická vybavenost území: veřejné rozvody elektriky, vody, kanalizace i plynu. Občanská vybavenost: sídliště Špičák bylo zrealizováno v rámci komplexní bytové výstavby, s občanskou vybaveností odpovídající potřebám sídliště této velikosti. Jedná se o zastavěnou plochu - stavební pozemek se stavbou jiného vlastníka. Pozemky jsou mimo zastavěné území města, nad sídlištěm Špičák, pod kopcem Špičák. Jsou ve svažitém terénu.

Pozemek p.č. 371 kú. Stará Lípa je veden v katastru nemovitostí jako „ostatní komunikace“. V severním úseku je vedena mezi pozemkem v druhu „trvalý travní porost“ ve vlastnictví s.r.o. Zelená pastva Nové Zákupy a mezi „lesním pozemkem“, v jižním úseku je vedena oboustranně mezi „lesními pozemky“. Jedná o lesy jiné jak hospodářské (les bukodubový, 2. vegetační stupeň), vlastník lesů je LHC Česká Lípa, městské lesy. Komunikace (spíše stezka) má nezpevněný povrch, veřejností je spíše nepoužívaná. Přístup je z ostatní komunikace ve vlastnictví Lesů ČR, zde vedenou pod zahrádkářskou kolonií, tato komunikace navazuje na ostatní komunikaci ve vlastnictví města Česká Lípa vedenou od sídliště Špičák k vrchu Špičák. Dle územního plánu se pozemek p.č. 371 nachází v nezastavěném území a na nezastavitelné ploše, kde nejsou zjištěna omezení zvláštními limity využití území.

Pozemek p.č. 372 kú. Stará Lípa vedený v katastru nemovitosti jako „ostatní plocha“- „neplodná půda“, je dle územního plánu na ploše „krajinná zeleň“. Jedná se o úzký pruh s náletovými rostlinami, foto je na str. 14. Je ve vzdálenosti cca 40 m od okraje zástavby na sídlišti Špičák. Výčet náletových rostlin není proveden, vzhledem ke tvaru pozemku, tvaru a využití sousedních pozemků, by byla identifikace porostů které jsou součástí p.č.372 problematická. Ocenění pozemku bude provedeno metodou porovnání, kdy nebude třeba oceňovat jednotlivé stromy a keře.

Pozemky p.č. 301, p.č. 302/1, p.č. 302/3, p.č. 302/5, p.č. 302/6, p.č. 302/7, p.č. 303/3, p.č. 322/4, kú. Stará Lípa Pozemky jsou mimo souvisle zastavěnou část města, vlevo silnice II/262 ve směru jízdy na Zákupy. Ze silnice II/262, před areálem bývalého podniku Agrostav, odbočuje zpevněná komunikace – oceňovaný pozemek p.č. 371 kú. Stará Lípa, zpřístupňující další pozemky uvedené ve skupině 3. Komunikace na p.č. 301 byla zpevněna asfaltovým povrchem, který je značně narušen a v části vymizel.

EXEKUCEMOST, soubor pozemků Česká Lípa za 1.416.934,-Kč EXEKUCEMOST, soubor pozemků Česká Lípa za 1.416.934,-Kč