PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

nekoná se, zaplaceno Rod. dům se zahradou v obci Třemešné - Nová Ves, č.p. 180 / rodinný dům

EX: 121 EX 8513 / 13
Nejnižší podání:
1.032.667 Kč
Datum konání dražby:
14.09.2018 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Tachov
Katastr:
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Tachov
Adresa objektu:
Nová Ves 180, Třemešné, okres Tachov, Plzeňský kraj, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
1.549.000,- Kč
Dražební jistota:
200.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 6751542/0800, vs: 851313, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň
Tel: 377 532 479
E-mail:

nekoná se, zaplaceno

Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - zastavěná plocha číslo parcelní 283, jejíž součástí jestavba rodinného domu č.p. 180, včetně zahrady číslo parcelní 368/1, se všemi součástmi apříslušenstvím, jsou situovány v jihovýchodní okrajové části intravilánu katastrálního území NováVes pod Přimdou. Situování předmětných nemovitostí je patrno z kopie katastrální mapyzpracované v měř. 1:1000 pro katastrální území Nová Ves pod Přimdou, obec Třemešné, jenž jepřílohou znaleckého posudku. Přístup k výše uvedeným nemovitostem je ze severovýchodu, přímoz přilehlé procházející silnice směr Třemešné. Oceňované pozemkové parcely a jejich přímé blízkéokolí, mají mírně svažitý charakter směrem k jihu. V dané části obce je dle zjištěných informací arovněž prohlášení obou spoluvlastníků nemovitosti, možnost napojení na veřejný rozvod vody,splaškové kanalizace, vzdušný rozvod elektro, není zaveden veřejný rozvod zemního plynu.Část obce Nová Ves nemá žádnou potřebnou základní občanskou vybavenost. Spádová obecTřemešné čítající cca 380 obyvatel je vzdálená cca 4,5 km, nemá rovněž veškerou občanskouvybavenost, má také velmi omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití, vdané lokalitě je rovněž nedostatek lukrativních pracovních příležitostí. Část obce Nová Ves mávelmi omezené dopravní spojení autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššímiúřady a institucemi, kulturním, sportovním a společenským vyžitím a lukrativnějšími pracovnímipříležitostmi, je nutné dojíždět zejména do obce Přimda, vzdálené cca 8 km, obce Bělá nadRadbuzou, vzdálené cca 9 km a zejména spádového okresního města Tachov, vzdáleného cca 25km.Životní prostředí je v dané části obce nenarušené jakýmkoliv průmyslovým provozem. Jedná se ovelmi klidnou lokalitu v čistém přírodním prostředí.Okolní zástavbu přímého okolí oceňovaných nemovitostí, tvoří rodinné domy původní zástavbyobce, podobné velikosti, průběžné údržby, technického i morálního stavu a standardu užívání.Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny jsou tedy pozemkové parcely - zastavěná plocha čísloparcelní 283, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 180, včetně zahrady číslo parcelní 368/1,se všemi součástmi (trvalými porosty) a příslušenstvím (garáž, vedlejší stavba - dřevěná kůlna,přístřešek, venkovní úpravy - přípojka vody, kanalizace, elektro, oplocení, vrata, vrátka, zpevněnáplocha, v katastrálním území Nová Ves pod Přimdou, obec Třemešné, okres Tachov.

nekoná se, zaplaceno Rod. dům se zahradou v obci Třemešné - Nová Ves, č.p. 180 nekoná se, zaplaceno Rod. dům se zahradou v obci Třemešné - Nová Ves, č.p. 180 nekoná se, zaplaceno Rod. dům se zahradou v obci Třemešné - Nová Ves, č.p. 180 nekoná se, zaplaceno Rod. dům se zahradou v obci Třemešné - Nová Ves, č.p. 180 nekoná se, zaplaceno Rod. dům se zahradou v obci Třemešné - Nová Ves, č.p. 180