PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

id. podíl o vel. 1/2 RD se zahradou v obci Hoděmyšl, č.p. 3 / rodinný dům

EX: 121 EX 6144 / 09
Nejnižší podání:
872.500 Kč
Datum konání dražby:
14.08.2018 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Příbram
Katastr:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Příbram,
Adresa objektu:
Hoděmyšl 3, Sedlice, okres Příbram, kraj Středočeský, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
1.745.000,- Kč
Dražební jistota:
200.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 5667082/0800, vs: 614409, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň
Tel: 377 532 479
E-mail:

Popis oceňované nemovité věci Přízemní, pod celým půdorysem podsklepený rodinný dům č.p. 3 s úplným podkrovím a sedlovou střechou, je situován v severovýchodní okrajové části intravilánu sídla Hoděmyšl, na zastavěné ploše číslo parcelní 148. Situování oceňovaných nemovitostí je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000 pro katastrální území Hoděmyšl, obec Sedlice. Rodinný dům č.p. 3 byl dle prohlášení obou spoluvlastníků nemovitosti a zejména předložených dokladů postaven v roce 1987, v tomto roce též zkolaudován, je tedy stáří 29 let. Dům je orientován podélnou osou a hřebenem střechy ve směru sever - jih, vstupem obráceným na jih, směrem k přilehlé komunikaci. Rodinný dům obsahuje v přízemí a podkroví dvě samostatné bytové jednotky dispozice 3+1 s úplným příslušenstvím. V suterénu se nachází dvojgaráž, sklad paliva, kotelna, sušárna, sklady a chodba. Celková zastavěná plocha rodinného domu č.p. 3 činí 137 m2. Obvodové zdivo je vyzděno jako sendvičové na tl. 40 - 45 cm na betonových základových pasech s izolací proti vodě a zemní vlhkosti a žulovém soklu. Stropy jsou s rovným omítaným podhledem, střešní konstrukce domu je sedlová, zakryta osinkocementovými šablonami s osazenými úplnými klempířskými konstrukcemi a bleskosvodem. Fasádní omítky jsou z části již zateplené kontaktním zateplovacím systémem s tenkovrstvou zatřenou omítkou, na části je ještě původní omítka štuková. Vnitřní omítky jsou vápenné štukové, okna dřevěná zdvojená, dveře hladké plné a prosklené. Podlahy obytných místností jsou betonové s položenými standardními finálními podlahovými krytinami, dlažby keramické. Vytápění domu je ústřední s kotlem na tuhá paliva, ohřev TUV elektrickým bojlerem, zásobování vodou přípojkou z veřejného vodovodního řadu, odkanalizování splaškových vod je svedeno do kanalizačního řadu v ulici. Rodinný dům č.p. 3 je užíván se standardní nutnou průběžnou údržbou, v dobrém technickém a morálním stavu a standardní vybaveností. Hlavním objektem pro zjištění obvyklé ceny jsou tedy pozemkové parcely - zastavěná plocha číslo parcelní 148, jejíž součástí je stavba rodinného domu č.p. 3, dále pak zahrada číslo parcelní 56/4 a orné půdy číslo parcelní 56/3 a 56/5, se všemi součástmi a příslušenstvím - vedlejší stavbou, venkovními úpravami (přípojka vody, kanalizace, elektro, oplocení, vrata, vrátka, zpevněná plocha, skleník) a smíšenými ovocnými a okrasnými trvalými porosty, v katastrálním území Hoděmyšl, obec Sedlice.
id. podíl o vel. 1/2 RD se zahradou v obci Hoděmyšl, č.p. 3 id. podíl o vel. 1/2 RD se zahradou v obci Hoděmyšl, č.p. 3 id. podíl o vel. 1/2 RD se zahradou v obci Hoděmyšl, č.p. 3 id. podíl o vel. 1/2 RD se zahradou v obci Hoděmyšl, č.p. 3