PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

parcely č. 492/1 a č. 492/2 v obci Příchovice u Přeštic / pozemek

EX: 121 EX 5922 / 15
Nejnižší podání:
10.360 Kč
Datum konání dražby:
16.04.2019 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Plzeň-jih
Katastr:
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih,
Adresa objektu:
Příchovice, okres Plzeň-jih, Plzeňský kraj, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
15.540,- Kč
Dražební jistota:
2.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 0741845369/0800, vs: 592215, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň
Tel: 377 532 479
E-mail:

Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - trvalý travní porost číslo parcelní 492/1 a ostatní plocha číslo parcelní 492/2 se všemi součástmi, jsou situovány jižně od intravilánu obce Příchovice, západně od přímo procházející silnice ve směru Příchovice - Kbel. Přístup na tyto pozemkové parcely je možný zejména přes pozemky jiných vlastníků, z výše uvedené silnice. Dané území není, dle zjištěných informací, možné přímo napojit na jakékoliv inženýrské sítě. Výše uvedené předmětné pozemkové parcely jsou užívány ke dni ohledání ke svému účelu. Ostatní plocha číslo parcelní 492/2 vedená ve způsobu užívání jako silnice, je ve skutečnosti nezpevněná krajnice s odvodňovacím příkopem silnice ve směru Příchovice - Kbel. Dle údajů v platném územním plánu obce je dané území včetně předmětných pozemkových parcel, řešeno výhradně jako plochy nezastavěného území, určené pro zemědělství. Situování výše uvedených nemovitostí je patrno z kopie katastrální mapy a leteckých snímků obce v měř. 1:1000 a 1:8000, které jsou přílohou znaleckého posudku. Obec Příchovice čítající cca 1 083 obyvatel nemá veškerou potřebnou základní občanskou vybavenost, má omezenou možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití, v dané lokalitě jsou rovněž celkem omezené lukrativní pracovní příležitosti. Obec má dostupnost autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat zejména do spádového města Přeštice, vzdáleného cca 2 km a zejména krajského města Plzeň, vzdáleného cca 20 km. Životní prostředí je v dané oblasti obce nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu nebo provozu. Předmětem ocenění jsou tedy pozemkové parcely - trvalý travní porost číslo parcelní 492/1 a ostatní plocha číslo parcelní 492/2 se všemi součástmi, zapsané na LV.č. 312, v katastrálním území obce Příchovice, okres Plzeň-jih. Na předmětné oceňované pozemkové parcely je uzavřen dodatek nájemní smlouvy č. 479 sepsaný v Příchovicích dne 14.12.2015 s nájemcem – Zemědělské družstvo Příchovice. Předmětem dodatku nájemní smlouvy je úprava nájemného za pronajaté pozemkové parcely - trvalý travní porost číslo parcelní 492/1 a ostatní plochu číslo parcelní 492/2. Nájemné je stanoveno za obě pozemkové parcely na celkovou částku 113,- Kč. Z této celkové částky činí trvalý travní porost č.p. 492/1 celkem 93,- Kč a ostatní plocha č.p. 492/2 celkem 20,- Kč. Nájemné Na předmětné oceňované pozemkové parcely je uzavřen dodatek nájemní smlouvy č. 479 sepsaný v Příchovicích dne 14.12.2015 s nájemcem – Zemědělské družstvo Příchovice. Předmětem dodatku nájemní smlouvy je úprava nájemného za pronajaté pozemkové parcely - trvalý travní porost číslo parcelní 492/1 a ostatní plochu číslo parcelní 492/2. Nájemné je stanoveno za obě pozemkové parcely na celkovou částku 113,- Kč. Z této celkové částky činí trvalý travní porost č.p. 492/1 celkem 93,- Kč a ostatní plocha č.p. 492/2 celkem 20,- Kč.
parcely č. 492/1 a č. 492/2 v obci Příchovice u Přeštic parcely č. 492/1 a č. 492/2 v obci Příchovice u Přeštic