PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce / nebyt./kancel. prostor

EX: 121 EX 4823 / 16
Nejnižší podání:
2.000.000 Kč
Datum konání dražby:
14.08.2018 v 12:30 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Nymburk
Katastr:
Nymburk
Adresa objektu:
U Cukrovaru 260, Nymburk, okres Nymburk, Středočeský kraj, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
3.000.000,- Kč
Dražební jistota:
200.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 6109752/0800, vs: 482316, ss: RČ nebo IČ, nebo v hotovosti do pokladny exekutora
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň
Tel: 377 532 479
E-mail:

komerční objekt sestávající z rovinného stavebního pozemku nepravidelného tvaru, jehož součástí je komerční nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích zastřešený převážně plochou střechou, a jako venkovní úpravy zpevněné plochy ze silničních panelů. Objekt je zásoben vodou z veřejného vodovodu, je odkanalizován do veřejné kanalizace, a je napojen na veřejnou el. síť a na veřejný plynovod. Zastavěná plocha stavby činí cca 466 m2, užitná plocha objektu byla odvozena od zastavěné plochy a počtu podlaží na cca 650 m2, celková výměra pozemku náležejícího k objektu činí 822 m2. Jedná se o stavbu sestávající ze dvou částí různého stáří. (více znalecký posudek)Prostor prodejny v přízemí střední části objektu sestávající z prodejny a sanitárního zařízení je pronajat nájemci na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou, s měsíčním nájemným ve výši 7.000,- Kč. Tento prostor je v současné době nájemcem provozován jako prodejna pracovních oděvů a pomůcek.Vzhledem k tomu, že ostatní prostory v objektu jsou ke dni ocenění ve velmi špatném až havarijním stavu, který bez zásadní rekonstrukce neumožňuje jejich využití k jakékoliv ekonomické činnosti, je výnos z tohoto prostoru jediným výnosem, který může z nájmu tohoto objektu v současném stavu plynout. S ohledem na skutečnost, že odhad nákladů na uvedení celého objektu do pronájmu schopného stavu, by vyžadoval mimo jiné též statické posouzení stavby, především jejích střešních konstrukcí, není bez tohoto posouzení možné určit ani výši čistého potencionálního výnosu z celého objektu, což je jednou z podmínek pro ocenění objektu výnosovou metodou. S ohledem na aktuální roční výnos z pronajaté části objektu ve výši 84.000,- Kč a obvyklou míru kapitalizace u objektůobdobného typu ve výši 8-10%, je však zcela zřejmé, že výnosová hodnota objektu by nepřesáhla jeho hodnotu porovnávací, a proto by ani neovlivnila výši jeho obvyklé ceny. Z obsahu nájemní smlouvy dále vyplývá, že nájem pronajaté části objektu je sjednán na dobu neurčitou s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Vzhledem k tomu, že výše takto sjednaného nájemného odpovídá výši obvyklého nájemného v místě a dvouměsíční výpovědní lhůta nepředstavuje žádné riziko z hlediska možnosti budoucího využití objektu, nepředstavuje tento nájemní vztah právní vadu, která by měla vliv na výši obvyklé ceny objektu.
Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce Komerční objekt vč. přísl. a pozemku v Nymburce