PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

parcela č. 489/16 (travní porost) v obci Lhotka u Hořovic - 2. kolo / pozemek

EX: 121 EX 4175 / 16
Nejnižší podání:
559.000 Kč
Datum konání dražby:
18.03.2019 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Beroun
Katastr:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun,
Adresa objektu:
Lhotka, okres Beroun, kraj Středočeský, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
1.118.000,- Kč
Dražební jistota:
150.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 0755839349/0800, vs: 417516, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň
Tel: 377 532 479
E-mail:

Oceňovaná nemovitost, pozemková parcela - trvalý travní porost číslo parcelní 489/16 se všemi součástmi a příslušenstvím, je situována v jihovýchodní okrajové části intravilánu obce Lhotka, poblíž souběhu rohu ulic Na Ladech a Dolní. Situování výše uvedené nemovitosti je patrno z kopie katastrální mapy a mapového leteckého snímku daného území obce v měř. 1:1000, které jsou přílohou znaleckého posudku. Přístup na tuto pozemkovou parcelu je umožněn ze severovýchodu, z poblíž přilehlé nezpevněné polní cesty, ústící k výše uvedenému souběhu ulic. V daných ulicích je dle zjištěných skutečností, možnost napojení na veřejný rozvod vody, kanalizace a elektro. Předmětné území obce, jakožto oceňovaná pozemková parcela, jsou řešeny platným územním plánem, jako plochy smíšené venkovské, určené na zástavbu rodinnými domy. Předmětná oceňovaná pozemková parcela není zastavěna žádnou stavbou, není oplocena a není dle zjištěných skutečností, již delší dobu užívána ke svému účelu, je zcela neudržovaná a zarostlá plevelnými porosty. Obec Lhotka čítá cca 330 obyvatel, nemá veškerou potřebnou základní občanskou vybavenost, má velmi omezenou možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití. Obec Lhotka má rovněž omezenou dostupnost autobusovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat zejména do spádového města Hořovice, vzdáleného cca 9 km a zejména okresního města Beroun, vzdáleného cca 22 km. Životní prostředí je v dané oblasti obce nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu nebo provozu. S předmětnou pozemkovou parcelou ovšem přímo jihovýchodně sousedí pozemek, na kterém je postaven ocelový telekomunikační stožár. Nemovitosti se nachází v klidné okrajové části obce, určené platným územním plánem k zástavbě rodinnými domy. Okolní zástavbu přímého okolí oceňované nemovitost tvoří západně stavební pozemky s počáteční novou výstavbou rodinných domů, ostatní okolí tvoří zemědělské pozemky. Předmětem ocenění je tedy pozemková parcela - trvalý travní porost číslo parcelní 489/16 o výměře 1 412 m2 se všemi součástmi a příslušenstvím, v katastrálním území obce Lhotka u Hořovic, okres Beroun.
parcela č. 489/16 (travní porost) v obci Lhotka u Hořovic - 2. kolo parcela č. 489/16 (travní porost) v obci Lhotka u Hořovic - 2. kolo parcela č. 489/16 (travní porost) v obci Lhotka u Hořovic - 2. kolo parcela č. 489/16 (travní porost) v obci Lhotka u Hořovic - 2. kolo parcela č. 489/16 (travní porost) v obci Lhotka u Hořovic - 2. kolo