PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

pozemky v obci Rokycany / pozemek

EX: 121 EX 1463 / 17
Nejnižší podání:
86.000 Kč
Datum konání dražby:
03.12.2019 v 14:00 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Rokycany
Katastr:
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany
Adresa objektu:
Rokycany, okres Rokycany, Plzeňský kraj, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
129.000,- Kč
Dražební jistota:
20.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 6751972/0800, vs: 146317, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Vendula Flajšhansová, JUDr.
Divadelní 2728/3a
301 00 Plzeň
Tel: 377 532 479
E-mail:

Předmětem dražby a draženy budou tyto nemovité věci:- parcela č. 1296/6 o výměře 83 m2 - lesní pozemek- parcela č. 1335/2 o výměře 4423 m2 - trvalý travní porost vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec 559717 Rokycany, katastrální území 740691 Rokycany, na listu vlastnictví č. 338.Příslušenství nemovité věci: bez příslušenstvíCelkový popisOceňované nemovitosti, pozemkové parcely - lesní pozemek číslo parcelní 1296/6 s lesnímporostem a trvalý travní porost číslo parcelní 1335/2 bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, jsousituovány západně od intravilánu obce Rokycany, jihozápadně u přímo přilehlé procházející tratiČD vedoucí ve směru Rokycany - Plzeň. Přístup na předmětné pozemkové parcely je možný pouzepřes pozemky jiných vlastníků, z jižně poblíž procházející silnice ve směru Rokycany - Ejpovice.Dané území není, dle zjištěných informací, možné přímo napojit na jakékoliv inženýrské sítě. Výšeuvedené předmětné pozemkové parcely jsou užívány ke dni ohledání výhradně ke svému účelu.Dané území obce, včetně předmětných pozemkových parcel, je řešeno platným územním plánem,jako plochy zeleně v nezastavěném území.Situování výše uvedených nemovitostí je patrno z kopie katastrální mapy a leteckého snímku danéčásti obce v měř. 1:1000, které jsou přílohou znaleckého posudku.Obec Rokycany čítající cca 14 014 obyvatel, má všechnu potřebnou základní i vyšší občanskouvybavenost, má možnost kulturního, sportovního a společenského vyžití. V dané oblasti jsou rovněžcelkem dostupné lukrativní pracovní příležitosti. Obec má dostupnost autobusovou i vlakovoudopravou, nachází se v těsné blízkosti dálnice D5 ve směru Praha - Plzeň. Za vyšší občanskouvybaveností, vyššími úřady a institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím aza lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat zejména do spádového krajskéhoměsta Plzeň, vzdáleného cca 17 km do jeho centra.Životní prostředí je v dané oblasti obce nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivéhoprůmyslu nebo provozu. Užívání oceňovaných pozemkových parcel je limitováno ochrannýmpásmem přímo přilehlé trati ČD.Předmětem ocenění jsou tedy pozemkové parcely - lesní pozemek číslo parcelní 1296/6 o výměře83 m2 s lesním porostem (dubový porost) a trvalý travní porost číslo parcelní 1335/2 o výměře 4423 m2 bez jakýchkoliv součástí, v katastrálním území obce Rokycany, okres Rokycany.
pozemky v obci Rokycany pozemky v obci Rokycany pozemky v obci Rokycany pozemky v obci Rokycany