PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Dražba pozemku, ostatní plocha, k.ú. Moravská Ostrava / pozemek

EX: 102 EX 00447 / 04
Nejnižší podání:
72.667 Kč
Datum konání dražby:
12.11.2018 v 10:30 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Ostrava-město
Adresa objektu:
Moravská Ostrava
Cena stanovena znaleckým posudkem:
109.000,- Kč
Dražební jistota:
10.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jiří Trojanovský, JUDr.
Potoční 1094
738 01 Frýdek-Místek
Tel: 558 438 091
E-mail: podatelna@exekutorskyurad.net

Dražba bude provedena elektronicky zde.

Dražba je prováděna soudním exekutorem JUDr. Jiřím Trojanovským, LL.M., zástupcem soudního exekutora JUDr. Milana Vlhy, kterému ke dni 28.2.2017 zanikl výkon exekutorského úřadu.


Předmětem dražby je níže uvedená nemovitá věc povinného, a to:

- pozemek parcela č. 2064/4, ostatní plocha o výměře 272 m²,


zapsána na listu vlastnictví č. 2769 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava, pro obec Ostrava, katastrální území Moravská Ostrava.

Pozemek parc.č. 2064/4 se nachází poblíž ul. Nákladní. Na pozemku se nachází trvalé porosty, vzniklé náletem. Pozemek je dle platného územního plánu města Ostrava zařazen v plochách „LEHKÝ PRŮMYSL“
Slouží: lehké průmyslové výrobě a logistice v samostatných objektech nebo k tomuto účelu vymezených areálech. Zástavba tohoto funkčního využití je charakteristická průmyslovými objekty velkého objemu s technologií o nízké nebo střední emisní vydatnosti. Nové stavby musí svým objemovým a výrazovým řešením odpovídat charakteru zástavby převládající funkce a vhodně ji doplňovat. Poloha a kapacita výrobních celků nesmí svým provozem narušit navazující prostředí, zejména obytného území, občanského vybavení, do té míry, že by omezila jeho účel využití.Další informace jsou k dispozici ve znaleckém posudku.

Dražba pozemku, ostatní plocha, k.ú. Moravská Ostrava Dražba pozemku, ostatní plocha, k.ú. Moravská Ostrava Dražba pozemku, ostatní plocha, k.ú. Moravská Ostrava