PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

id. podíl o vel. 1/2 parcely (trvalý travní porost) v obci Svojkovice / pozemek

EX: 099 EX 4858 / 10
Nejnižší podání:
166.667 Kč
Datum konání dražby:
13.02.2018 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
https://www.okdrazby.cz/drazba/34581-id-podil-o-vel-1-2-parcely-trvaly-travni-porost-v-obci-svojkovice
Okres:
Rokycany
Katastr:
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany
Adresa objektu:
Svojkovice - obecní úřad, Svojkovice 21, 338 22
Cena stanovena znaleckým posudkem:
250.000,- Kč
Dražební jistota:
50.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 27-9183490217/0100, vs: 485810, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17
120 00 Praha 2
Tel: 296 765 560
E-mail:

Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - trvalé travní porosty číslo parcelní 603/42 a 603/43 se všemi součástmi, jsou situovány v jihovýchodní okrajové části obce Svojkovice. Situování oceňovaných pozemkových parcel je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000, která je přílohou znaleckého posudku. Přístup k oceňovaným pozemkovým parcelám je umožněn z jihozápadu, přímo z přilehlé nezpevněné cesty, přes pozemek jiného vlastníka (část cesty - pozemková parcela č.p. 603/10 je ve vlastnictví obce Svojkovice, část cesty - pozemková parcela č.p. 603/59 ve vlastnictví jiného vlastníka - fyzických osob). Dané výše uvedené pozemkové parcely je možno dle zjištěných informací přímo napojit pouze na veřejný rozvod elektro. Rozvod zemního plynu vede v poblíž severně procházející komunikaci. Veřejný rozvod kanalizace a vody končí před křižovatkou výše uvedené komunikace se státní silnicí vedoucí ve směru Svojkovice - Hůrky. Dotčené pozemkové parcely, jsou dle zjištěných informací, řešeny v územním plánu obce, jako území určené pro bydlení. Obec Svojkovice čítá cca 410 obyvatel, nemá veškerou potřebnou základní občanskou vybavenost, má velmi omezenou možnost kulturního, společenského a sportovního vyžití, v dané lokalitě jsou rovněž omezené lukrativní pracovní příležitosti. Obec má dobrou dostupnost autobusovou i vlakovou dopravou. Za vyšší občanskou vybaveností, vyššími úřady i institucemi, vyšším kulturním, sportovním a společenským vyžitím a za lukrativnějšími pracovními příležitostmi, je nutno cestovat zejména do spádového okresního města Rokycany, vzdáleného cca 5 km. Životní prostředí je v dané oblasti nenarušené, bez jakéhokoliv přímého vlivu škodlivého průmyslu nebo provozu. Užívání nemovitosti je ovšem omezeno ochranným pásmem vzdušného vedení elektro, které zasahuje na jižní polovinu plochy pozemkové parcely č.p. 603/43. Užívání celé této lokality je ztěžováno rovněž vysokou hladinou spodní vody. Pozemkové parcely nejsou dle zjištěných skutečností již delší dobu udržovány. Trvalý travní porost č.p. 603/42 je po svém obvodě ohraničený osázenými smrky. Na pozemkové parcele - trvalém travním porostu č.p. 603/42 je dále postavena zahradní dřevěná chatka a sklad, které ovšem nejsou předmětem ocenění. Předmětem ocenění je tedy spoluvlastnický podíl 1/2 na pozemkových parcelách - trvalém travním porostu číslo parcelní 603/42 a 603/43 se všemi součástmi (okrasnými trvalými porosty), v katastrálním území obce Svojkovice, okres Rokycany.
id. podíl o vel. 1/2 parcely (trvalý travní porost)  v obci Svojkovice id. podíl o vel. 1/2 parcely (trvalý travní porost)  v obci Svojkovice id. podíl o vel. 1/2 parcely (trvalý travní porost)  v obci Svojkovice id. podíl o vel. 1/2 parcely (trvalý travní porost)  v obci Svojkovice