PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

id. podíl o vel. 1/9 parcely v obci Dnešice - elektronická dražba / pozemek

EX: 099 EX 3132 / 08
Nejnižší podání:
120.000 Kč
Datum konání dražby:
11.08.2015 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Plzeň-jih
Katastr:
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih,
Cena stanovena znaleckým posudkem:
180.000,- Kč
Dražební jistota:
30.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
na účet, nebo v hotovosti v sídle soudního exekutora
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17
120 00 Praha 2
Tel: 296 765 560
E-mail: exek.uradpraha@seznam.cz

ideální podíl o velikosti 1/9

Pozemky ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)


- parcela č. 99 o výměře 1750 m2

- parcela č. 100 o výměře 158 m2

- parcela č. 125 o výměře 2690 m2
- parcela č. 129 o výměře 3395 m2

- parcela č. 154 o výměře 2787 m2

- parcela č. 157 o výměře 951m2

- parcela č. 161 o výměře 578 m2

- parcela č. 175 o výměře 1135 m2

- parcela č. 206 o výměře 19188 m2

- parcela č. 215 o výměře 3502 m2

- parcela č. 473 o výměře 2043 m2

- parcela č. 483 o výměře 2154 m2

- parcela č. 488 o výměře 21774 m2

- parcela č. 489 o výměře 5560 m2
- parcela č. 497 o výměře 11765 m2

- parcela č. 528 o výměře 2608 m2

- parcela č. 544 o výměře 3223 m2

- parcela č. 558 o výměře 6225 m2

- parcela č. 568 o výměře 17437 m2

- parcela č. 690 o výměře 5463 m2

- parcela č. 726 o výměře 2118 m2

- parcela č. 733 o výměře 1453 m2

- parcela č. 798 o výměře 1381 m2

- parcela č. 819 o výměře 7869 m2

- parcela č. 820 o výměře 3575 m2
- parcela č. 876 o výměře 5841 m2

- parcela č. 951 o výměře 2233 m2

- parcela č. 954 o výměře 2983 m2

- parcela č. 955 o výměře 903 m2

- parcela č. 956 o výměře 2721m2

- parcela č. 970 o výměře 172 m2

- parcela č. 971 o výměře 4337m2

- parcela č. 992 o výměře 2784 m2

- parcela č. 1019 o výměře 10445 m2

- parcela č. 1029 o výměře 6103 m2

- parcela č. 1064 o výměře 3665 m2


vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, pro obec 557668 Dnešice, katastrální území 626783 Dnešice, na listu vlastnictví č. 829, s příslušenstvím.

Oceňované pozemkové parcely - zemědělské pozemky bez jakýchkoliv součástí a příslušenství zapsané na LV.č. 829 pro kat. území obce Dnešice, se nachází v celém katastrálním území obce, zcela mimo její intravilán. Jejich situování je patrno z kopií katastrálních map pro kat. území obce Dnešice v měř. 1:2000, které má exekutor k dispozici. Přístup na pozemkové parcely je umožněn z naprosté většiny přes pozemky jiných vlastníků. Všechny pozemkové parcely jsou zemědělsky obdělávány.

Hlavním předmětem pro zjištění ceny jsou pozemkové parcely - zemědělské pozemky bez jakýchkoliv součástí a příslušenství, zapsané na LV.č. 829 pro kat. území obce Dnešice.


id. podíl o vel. 1/9 parcely  v obci Dnešice - elektronická dražba id. podíl o vel. 1/9 parcely  v obci Dnešice - elektronická dražba