PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

id. podíl o vel. 267/1000 - parcely v obci Zeměchy u Kralup nad Vltavou / pozemek

EX: 099 EX 30 / 08
Nejnižší podání:
223.760 Kč
Datum konání dražby:
14.01.2020 v 14:0 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Mělník
Katastr:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
Adresa objektu:
Zeměchy, Kralupy nad Vltavou, okres Mělník, Středočeský kraj, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
335.640,- Kč
Dražební jistota:
100.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 27-9183490217/0100, vs: 3008, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17
120 00 Praha 2
Tel: 296 765 560
E-mail:

ideální podíl o velikosti 267/1000 - parcela č. 283/9 výměře 307 m2 - ostatní plocha - parcela č. 590 výměře 3137 m2 - ostatní plocha vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník, pro obec 534951 Kralupy nad Vltavou, katastrální území 792799 Zeměchy u Kralup nad Vltavou, na listu vlastnictví č. 268, se všemi součástmi.Oceňované nemovitosti, pozemkové parcely - ostatní plochy číslo parcelní 283/9 a 590, jsousituovány v severní okrajové části katastrálního území části Zeměchy - Nový Dvůr, západně odintravilánu obce Kralupy nad Vltavou. Situování předmětných nemovitostí je patrno z kopiekatastrální mapy v měř. 1:1000, jenž je přílohou znaleckého posudku. Přístup k výše uvedenýmnemovitostem je umožněn zejména ze severu, z přilehlé zpevněné místní komunikace. Oceňovanépozemkové parcely a jejich přímé blízké okolí mají rovinatý charakter. Dané území obce má dlezjištěných informací, možnost napojení na veřejný rozvod elektro. Předmětné pozemkové parcelybyly v minulosti, dle zjištěných informací, zastavěny stavbou skladu píce, místního zemědělskéhodružstva, ke dni ocenění již zbouraného. Nejbližší území obce, stejně jako oceňované pozemkovéparcely, je řešeno platným územním plánem, jako plochy smíšené obytné venkovského typu.Oceňované pozemkové parcely nejsou oploceny, nenachází se na nich ke dni ocenění žádnánadzemní stavba a jsou volně přístupné. Ostatní plocha číslo parcelní 590 je zcela zaplevelenavzrostlými náletovými porosty a křovinami bez jakékoliv údržby. Ostatní plocha číslo parcelní283/9, vedená ve způsobu využití jako ostatní komunikace, tvoří ve skutečnosti zpevněnou místnípřístupovou komunikaci na okolní pozemkové parcely.Životní prostředí je v dané části území obce nenarušené jakýmkoliv průmyslovým provozem.Nemovitost se nachází v okrajové části intravilánu katastrálního území obce Kralupy nad Vltavou -část Nový Dvůr.

Spoluvlastník id. podílu o velikosti 144/1000 p. MgA. Petr Šícha by také souhlasil s prodejem jeho podílu. V případě zájmu může exekutorský úřad posytnout konakt.

id. podíl o vel. 267/1000 - parcely v obci  Zeměchy u Kralup nad Vltavou id. podíl o vel. 267/1000 - parcely v obci  Zeměchy u Kralup nad Vltavou id. podíl o vel. 267/1000 - parcely v obci  Zeměchy u Kralup nad Vltavou id. podíl o vel. 267/1000 - parcely v obci  Zeměchy u Kralup nad Vltavou