PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

parcela č. 864/1 v obci Olovnice / pozemek

EX: 099 EX 30 / 08
Nejnižší podání:
14.267 Kč
Datum konání dražby:
14.01.2020 v 12:00 h.
Místo konání dražby:
www.okdrazby.cz
Okres:
Mělník
Katastr:
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mělník
Adresa objektu:
Olovnice, okres Mělník, Středočeský kraj, Česko
Cena stanovena znaleckým posudkem:
21.400,- Kč
Dražební jistota:
5.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
Na účet: 27-9183490217/0100, vs: 3008, ss: RČ nebo IČ
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Ivo Luhan, JUDr.
Karlovo nám. 17
120 00 Praha 2
Tel: 296 765 560
E-mail:

- parcela č. 864/1 o výměře 428 m2 - orná půda zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, katastrální pracovište Mělník, pro obec 532673 Olovnice, katastrální území 711039 Olovnice, na listu vlastnictví č. 252, se všemi součástmi a příslušenstvím.Oceňovaná nemovitost, zemědělská pozemková parcela - orná půda číslo parcelní 864/1, jesituována v jihovýchodní okrajové části intravilánu katastrálního území obce Olovnice, v ulici VZahradách. Situování předmětné nemovitostí je patrno z kopie katastrální mapy v měř. 1:1000, jenžje přílohou znaleckého posudku. Přístup k výše uvedené nemovitosti je umožněn ze severu, zpřilehlé výše uvedené zpevněné ulice. Oceňovaná pozemková parcela a její přímé blízké okolí majírovinatý charakter. Dané území má dle zjištěných informací, možnost napojení na dostupnéinženýrské sítě obce. Předmětné nejbližší území obce, stejně jako oceňovaná pozemková parcela, jeřešeno platným územním plánem, jako plochy určené pro zemědělské účely - louky a pastviny.Oceňovaná pozemková parcela není oplocena, nenachází se na ní ke dni ocenění žádná nadzemnístavba, je tedy volně přístupná, porostlá vzrostlými náletovými porosty a křovinami bez jakékolivúdržby.
parcela č. 864/1 v obci Olovnice parcela č. 864/1 v obci Olovnice parcela č. 864/1 v obci Olovnice parcela č. 864/1 v obci Olovnice