PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná / rodinný dům

EX: 081 EX 06973 / 15
Nejnižší podání:
600.000 Kč
Datum konání dražby:
06.12.2018 v 11:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Karviná
Adresa objektu:
Dolní Suchá
Cena stanovena znaleckým posudkem:
900.000,- Kč
Dražební jistota:
90.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Marcel Smékal, JUDr.
Michelská 1326/62
140 00 Praha 4
Tel: 236 034 034
E-mail: urad@exsmekal.cz

Předmětem dražby jsou nemovité věci sestávající z pozemku p.č. 433 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 431 m2, jehož součástí je stavba: Dolní Suchá, č.p. 318, rod. dům stavba stojí na pozemku p.č. 433, a dále pozemku p.č. 434– zahrada o výměře 210 m2, vše v k.ú. Dolní Suchá, obec Havířov, okres Karviná. Jedná se o přízemní, zděný, nepodsklepený rodinný dům bez využitého podkroví pod sedlovou střechou krytou taškou pálenou. Objekt je situovaný do půdorysného tvaru obdélníka, nachází se v zastavěné, okrajové části města Havířov, v místní části Dolní Suchá, v řadové zástavbě jako samostatně stojící. Předmět ocenění se nachází na adrese Orlovská 318/18, 735 64 Havířov - Dolní Suchá. Parkování je možné na vlastním pozemku. Pozemky jsou situovány v mírně sklonitém terénu s přístupem po zpevněné, veřejné komunikaci na pozemku p.č. 2736/2 - ostatní plocha, který je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Dům je napojen na inženýrské sítě: elektro, hloubková kanalizace, obecní vodovod. Dle sdělení účastníka místního šetření ve městě Havířov je dále možné napojení na tyto inženýrské sítě: plynové vedení. Vnitřní dispozice objektu nebyla zjištěna, neboť přes písemnou výzvu nebyl povinným předmět ocenění zpřístupněn. Původní stáří objektu je dle odborného odhadu zpracovatele přes 70 roků. V průběhu své celkové životnosti objekt procházel postupně rekonstrukcemi a modernizacemi prvků krátkodobých životností. Byla provedena částečná instalace kontaktního zateplovacího systému a byla vyměněna okna. Celkový technický stav a údržbu lze ke dni ocenění uvažovat jako stavba se zanedbanou údržbou. Podrobný technický popis a vnitřní vybavení objektů je patrné z ocenění. Při místním šetření bylo zjištěno toto příslušenství stavby hlavní: a) vedlejší stavby: vedlejší stavba pod pultovou střechou krytou standardní povlakovou krytinou IPA. b) venkovní úpravy: oplocení - drátěné pletivo na ocelových sloupcích, kovová vrata, kovová vrátka, přípojky IS.
Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná Rodinný dům, obec Havířov, okres Karviná