PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Opakovaná dražba podílu 2/20 na pozemcích v obci Hradec nad Moravicí. / pozemek

EX: 067 EX 6026 / 09
Nejnižší podání:
13.500 Kč
Datum konání dražby:
28.01.2016 v 12:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Opava
Cena stanovena znaleckým posudkem:
27.000,- Kč
Dražební jistota:
5.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Juraj Podkonický, JUDr., Ph. D.
Evropská 663/132
160 00 Praha 6
Tel: 255 702 060-3
E-mail: e-podatelna@exekuce.eu

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 2/20 na nemovité věci:

pozemku parc.č. 580/16 – ostatní plocha – o celkové výměře 179 m2, pozemku parc.č. 582/10 – orná půda – o celkové výměře 1917 m2, pozemku parc.č. 623 – orná půda – o celkové výměře 537 m2 a pozemku parc.č. 624 - vodní plocha – o celkové výměře 285 m2, vše zapsané na listu vlastnictví č. 532 pro okres Opava, obec Hradec nad Moravicí a katastrální území Hradec nad Moravicí.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

Opakovaná dražba podílu 2/20 na pozemcích v obci Hradec nad Moravicí. Opakovaná dražba podílu 2/20 na pozemcích v obci Hradec nad Moravicí. Opakovaná dražba podílu 2/20 na pozemcích v obci Hradec nad Moravicí.