PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Opakovaná dražba - rozestavěné budovy v obci Hlučín, okr. Opava / rozestavěná stavba

EX: 067 EX 4850 / 12
Nejnižší podání:
9.455.000 Kč
Datum konání dražby:
28.07.2016 v 11:00 h.
Místo konání dražby:
Evropská 663/132, 160 00 Praha 6
Okres:
Opava
Cena stanovena znaleckým posudkem:
18.910.000,- Kč
Dražební jistota:
950.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
na účet
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Juraj Podkonický, JUDr., Ph. D.
Evropská 663/132
160 00 Praha 6
Tel: 255 702 060-3
E-mail: e-podatelna@exekuce.eu

Předmětem dražby jsou nemovité věci:

pozemek parc.č. 3088/89 (ostatní plocha) o celkové výměře 476 m2, pozemek parc.č. 3088/354 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 87 m2, včetně na pozemku stojící rozestavěné stavby, pozemek parc.č. 3088/355 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 86 m2, včetně na pozemku stojící rozestavěné stavby, pozemek parc.č. 3088/356 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 87 m2, včetně na pozemku stojící rozestavěné stavby, pozemek parc.č. 3088/357 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 86 m2, včetně na pozemku stojící rozestavěné stavby, pozemek parc.č. 3088/358 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 86 m2, včetně na pozemku stojící rozestavěné stavby, pozemek parc.č. 3088/359 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 86m2, včetně na pozemku stojící rozestavěné stavby, pozemek parc.č. 3088/360 (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře 86 m2, včetně na pozemku stojící rozestavěné stavby, pozemek parc.č. 3088/366 (ostatní plocha) o celkové výměře 140 m2, pozemek parc.č. 3088/367 (ostatní plocha) o celkové výměře 53 m2, pozemek parc.č. 3088/368 (ostatní plocha) o celkové výměře 263 m2, pozemek parc.č. 3088/369 (ostatní plocha) o celkové výměře 34 m2, pozemek parc.č. 3088/371 (ostatní plocha) o celkové výměře 30 m2, pozemek parc.č. 3088/372 (ostatní plocha) ocelkové výměře 76 m2, pozemek parc.č. 3088/373 (ostatní plocha) o celkové výměře 173 m2 a pozemek parc.č.3088/374 (ostatní plocha) o celkové výměře 163 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 3493 pro okres Opava, obec Hlučín a katastrální území Hlučín.

Příslušenství dražených nemovitých věcí tvoří:

venkovní úpravy: oplocení, zpevněné plochy vč. obrubníků, pilíře pro HUP a elektro,

inženýrské sítě: přípojka el. energie, přípojka veřejného vodovodu, přípojka do veřejné kanalizace, přípojka plynovodu, přípojka teplovodu.

Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden celek.

V průběhu vedení exekučního řízení byly z listu vlastnictví odstraněny 3 závady ve formě věcných břemen. Soudní exekutor tuto skutečnost v dražební vyhlášce zohlednil, proto se výsledná cena dražených nemovitých věcí liší od znaleckého posudku a první dražební vyhlášky.

Opakovaná dražba - rozestavěné budovy v obci Hlučín, okr. Opava Opakovaná dražba - rozestavěné budovy v obci Hlučín, okr. Opava Opakovaná dražba - rozestavěné budovy v obci Hlučín, okr. Opava Opakovaná dražba - rozestavěné budovy v obci Hlučín, okr. Opava Opakovaná dražba - rozestavěné budovy v obci Hlučín, okr. Opava Opakovaná dražba - rozestavěné budovy v obci Hlučín, okr. Opava Opakovaná dražba - rozestavěné budovy v obci Hlučín, okr. Opava