PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na pozemcích v obci Svitavy. / pozemek

EX: 067 EX 4180 / 12
Nejnižší podání:
5.900 Kč
Datum konání dražby:
10.12.2015 v 12:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Svitavy
Cena stanovena znaleckým posudkem:
8.850,- Kč
Dražební jistota:
1.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Juraj Podkonický, JUDr., Ph. D.
Evropská 663/132
160 00 Praha 6
Tel: 255 702 060-3
E-mail: e-podatelna@exekuce.eu

Předmětem dražby je spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na nemovité věci:
pozemku parc.č. 835/19 – zahrada – o celkové výměře 146 m2, parc.č. 835/36 – zahrada – o celkové výměře 7 m2,
parc.č. 835/46 – zahrada – o celkové výměře 36 m2, parc.č. 835/49 – ostatní plocha – o celkové výměře 14 m2 a
parc.č. 835/50 – zahrada – o celkové výměře 2 m2, vše zapsané na listu vlastnictví 7951 pro okres Svitavy, obec
Svitavy a katastrální území Svitavy – předměstí.
Shora uvedené nemovité věci tvoří jeden funkční celek a budou draženy s příslušenstvím a součástmi jako jeden
celek.

Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na pozemcích v obci Svitavy. Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na pozemcích v obci Svitavy. Dražba spoluvlastnického podílu o velikosti 1/8 na pozemcích v obci Svitavy.