PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

INSOLVENCE - Zemědělská usedlost, Český Herálec, podíl 1/2 / rodinný dům

EX: 050 EX 07239 / 14
Nejnižší podání:
300.000 Kč
Datum konání dražby:
06.01.2016 v 9:0 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Žďár nad Sázavou
Katastr:
Český Herálec
Cena stanovena znaleckým posudkem:
450.000,- Kč
Dražební jistota:
50.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Stanislav Molák, Mgr.
Bělohradská 299
580 01 Havlíčkův Brod
Tel: 569 420 480
E-mail: molak@exekutor.cz

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích a stavbách: - parc. č. St. 7/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 62 m2; - parc. č. St. 9 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 422 m2, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. - zem. stavba; - parc. č. St. 10 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 943 m2, jehož součástí je stavba Český Herálec, č. p. 8 - zem. usedlost; - parc. č. 5 - trvalý travní porost o výměře 158 m2; - parc. č. 6 - trvalý travní porost o výměře 241 m2. Zapsáno na LV 695, kat. území Český Herálec, obec Herálec, okres Žďár nad Sázavou. Nemovitosti vytváří typický venkovský statek, tvořený obytnou částí a následujícími hospodářskými částmi: stodolou a sklady, situovanými v uzavřené jednotce doplněné směrem k obecní komunikaci zděnou zábranou s vraty a vstupními dveřmi. Uvnitř tohoto útvaru je chráněný dvůr. Nemovitosti postrádají údržbu, a tak nejhodnotnější část stavby je ta obytná. Zbývající objekty jsou silně zchátralé, se zničenými částmi krovů i krytiny, řešené místně pouze špatně uloženou lepenkovou krytinou. Údržbu těchto nemovitostí určitým způsobem ovlivňuje nedostatek financí, ale také skutečnost, že stavba č. p. 8 je zem. usedlostí vedenou v seznamech jako "nemovitá kulturní památka" a to samé platí i o zemědělské stavbě situované na pozemku parc. č. St. 9. Obytná část zem. usedlosti č. p. 8 je přízemní, nepodsklepená stavba, situována směrem k obecní komunikaci. Obvodové zdivo je ze smíšeného zdiva, nezateplené. Vstup do domu zajišťuje nově přistavěná dřevěná boční přístavba. Tato část nemovitosti tvoří součást zemědělské usedlosti zrealizované na přelomu 19.–20. století. (Další informace viz znalecký posudek.)
INSOLVENCE - Zemědělská usedlost, Český Herálec, podíl 1/2