PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Dražba id. 1/2 domku evid.č. 18 se zahradou v Pohledi / rodinný dům

EX: 049 EX 00003 / 00
Nejnižší podání:
110.000 Kč
Datum konání dražby:
13.09.2016 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Havlíčkův Brod
Katastr:
KP Havlíčkův Brod
Adresa objektu:
Pohleď evid. č. 18
Cena stanovena znaleckým posudkem:
165.000,- Kč
Dražební jistota:
30.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
na účet soudního exekutora
PDF - dražební vyhláška
Jana Fojtová, JUDr.
Pražská 1948
393 01 Pelhřimov
Tel: 565 333 421
E-mail: jfojtova@tiscali.cz

ELEKTRONICKÁ  DRAŽBA

www.exdrazby.cz

Předmětem dražby jsou:  

- id. ½ pozemku parcelní číslo 10/2 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

 Součástí je stavba: bez čp/če, zem. stav.,

 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 10/2,

- id. ½ pozemku parcelní číslo 11 označeného jako stavební parcela, zastavěná plocha a nádvoří,

 Součástí je stavba: Pohleď, č.e. 18, rod. rekr,

 Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 11,

- id. ½ pozemku parcelní číslo 30/3 označeného jako pozemková parcela, zahrada,

se všemi jejich součástmi a příslušenstvím, což platí i o movitých věcech, které jsou příslušenství nemovitých věcí, zapsané pro obec Pohleď, katastrální území Pohleď, na listu vlastnictví č. 192 u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, u Katastrálního pracoviště v Havlíčkově Brodě, v podílovém spoluvlastnictví úpadce Martiny Vošické, výše podílu - 1/2, nacionále dle záhlaví tohoto usnesení. 

Příslušenství: vedlejší stavby, oplocení – drátěné pletivo v ocelových rámech na ocelových sloupcích a betonové podezdívce, vrátka ocelová, přípojky IS.

Druhý spoluvlastnický podíl ve výši id. ½ ve vlastnictví Zdeňka Vošického draží JUDr. Marcel Smékal, soudní exekutor Exekutorského úřadu Praha – východ dne 15.9.2016, č.j. 081 Ex 04819/06-280.

Dražba id. 1/2 domku evid.č. 18 se zahradou v Pohledi Dražba id. 1/2 domku evid.č. 18 se zahradou v Pohledi