PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov / pozemek

EX: 030 EX 16975 / 13
Nejnižší podání:
14.333 Kč
Datum konání dražby:
12.10.2017 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Brno-venkov
Adresa objektu:
Blučina
Cena stanovena znaleckým posudkem:
21.500,- Kč
Dražební jistota:
2.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104
603 00 Brno
Tel: 543 237 149
E-mail: drazebni@exekutorsky.cz

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Další spoluvlastnický podíl id. 1/6 pozemků bude dražen dne 21.9.2017 v exekučním řízení vedeném pod sp. zn. 030 EX 1035/05. Pozemek p.č. 2230//35 Jedná se o zemědělský pozemek, který se nachází mimo zastavěné území jižně od centra obce Blučina ve středně svažitém terénu cca 500m od nejbližší zástavby. Pozemek leží po pravé straně polní cesty vedoucí od obce a je součástí většího zemědělského lánu, který je standardně obhospodařován. Pozemek má úzký tvar připomínající protáhlý lichoběžník. Konfigurace terénu je středně svažitá, svah klesá směrem k obci. Lán s předmětným pozemkem je v současné době osetý zemědělskou plodinou. Přístup k oceňovanému pozemku je možný z polní cesty na pozemku p.č. 3181/9 ve vlastnictví obce Blučina, která dále ve směru k obci pokračuje po celé řadě parcel v soukromém i obecním vlastnictví. Pozemky p.č. 2673, p.č. 2676, p.č. 2678, p.č. 2679 Pozemky se nachází jihovýchodně od centra obce, mimo zastavěné území, ve značně svažitém terénu nad místním hřbitovem. Společně pozemky tvoří úzký pás, který začíná cca 300 m a končí cca 550 m od komunikace procházející obcí. Cca horní 1/3 pásu je oddělena pozemkem p.č. 2658/1, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce, po které vede polní cesta. Pozemky jsou zjevně dlouhodobě neudržované. Na p.č. 2673 a 2676 se nachází nepropustná náletová vegetace různých nízkých keřů a stromů, pozemky p.č. 2678 a 2679 pak zabíhají do v podstatě listnatého lesního porostu. V okolí se nachází pozemky s různým způsobem užívání, hned vpravo je vysazená vinice, vlevo pak pozemky sloužící jako louka s roztroušenými ovocnými stromy.
1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov 1/6 pozemků v obci Blučina, okres Brno-venkov