PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava / rodinný dům

EX: 030 EX 06223 / 09
Nejnižší podání:
7.143 Kč
Datum konání dražby:
13.06.2019 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Opava
Adresa objektu:
Vítkov
Cena stanovena znaleckým posudkem:
14.286,- Kč
Dražební jistota:
1.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104
603 00 Brno
Tel: 543 237 149
E-mail: drazebni@exekutorsky.cz

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Soudní exekutor Mgr Jaroslav Homola, Exekutorský úřad Brno-město, Hlinky 41/104, Brno, v právní věci oprávněného Zaclypso s.r.o., Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 01807901, zast. Lošan Marek, Mgr., advokát, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město, IČ: 69258121, proti povinnému PROKOP Vlastimil, č.p. 7, 664 91 Kratochvilka, IČ: 64950557, nar. 6.10.1974, nařídil dražbu nemovitých věcí povinného uvedených v dražební vyhlášce č.j. 030 EX 6223/09-358. Další spoluvlastnický podíl id. 1/14 je možný odkoupit za symbolickou cenu od dalšího spoluvlastníka nemovité věci. Objekt č.p. 559 je řešen jako samostatně stojící, částečně podsklepený, s jedním nadzemním podlažím, bez obytného podkroví, který je zastřešen sedlovou střechou, pokrytou eternitovými šablony. V domě se nachází jedna bytová jednotka o velikosti 3+1. Objekt je napojen na vodovodní řád, kanalizační řád, elektrickou přípojku a plynovou přípojku. Konstrukční provedení a vybavení je podrobněji uvedeno v tabulce na str. 5 znaleckého posudku. Původní stáří objektu je odhadováno kolem roku 1930, přičemž od té doby nebyly na objektu prováděné žádné větší rekonstrukce či modernizace, a tudíž je objekt v původním stavu, což je patrné i na jeho velmi špatném stavebně technickém stavu. Vnitřní omítky jsou již na konci své životnosti, v interiéru je patrné lokální vzlínání vlhkosti, na stropní konstrukci jsou stopy po zatečení, na zdech se vyskytují svislé trhliny. V objektu chybí hygienické vybavení (bez umyvadla, sprchy nebo vany). Ve skladové místnosti došlo vlivem neodborného bourání sousední nemovitosti k propadnutí části stropu, a tím k poničení střešní krytiny, čímž do objektu zatéká. Dřevěná okna jsou značně opotřebená a některá poničená, fasádní omítka odpadává a střešní krytina je rovněž za hranicí své životnosti. Celkově interiér domu vykazuje značné molární opotřebení. Celkový stavebně technický stav objektu je velmi špatný a bez výrazných vložených investic je prakticky trvale neobytný. Předmětem ocenění jsou pozemky p.č. 251 a p.č. 252. Pozemek p.č. 251, který je v KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 264 m2 je přibližně z 1/2 zastavěn objektem č.p. 559. Dále se na pozemku nachází starší zděný sklad. Pozemek p.č. 251 je v KN veden jako zahrada o celkové výměře 118 m2 a rovněž slouží jako volné pozemkové zázemí vedle posuzovaného domu. Pozemky dohromady tvoří jeden funkční celek, jsou nepravidelného půdorysného tvaru a mírně svažitého charakteru.
1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava 1/14 rodinného domu v obci Vítkov, okres Opava