PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov / pozemek

EX: 030 EX 01710 / 10
Nejnižší podání:
62.833 Kč
Datum konání dražby:
07.12.2017 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Vyškov
Adresa objektu:
Velešovice
Dražební jistota:
7.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104
603 00 Brno
Tel: 543 237 149
E-mail: drazebni@exekutorsky.cz

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemky p.č. 2471 a p.č. 2472 - Pozemky leží mimo zastavěné území, cca 1.300 m jižně od centra obce Velešovice, poblíž hranice s obcí Slavkov u Brna, a to v rámci většího půdního celku situovaného mezi silnicí č. 50, příjezdovou silnicí od silnice č. 50 do Velešovic a asfaltovou komunikací směřující jihovýchodně z obce Velešovice k vodárenskému zařízení a dále do polí. Pozemek p.č. 2471 má pásový tvar o délce cca 530m a šířce cca 15 m a je součástí zemědělsky obdělávaného lánu. Pozemek p.č. 2472 k jeho severovýchodní úzké straně přiléhá, je lichoběžníkového tvaru a tvoří součást zeleně (remízu) mezi lánem pole a asfaltovou cestou na pozemku p.č. 3103, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Velešovice. Konfigurace terénu v místě je rovinatá až mírně svažitá. V době místního šetření byl lán s pozemkem osetý kukuřicí. Na pozemku p.č. 2472 se nachází trvalé prosty, převážně se jedná o bezúdržbové a náletové stromy a keře podél cesty ve volné krajině. Trvalé porosty jsou v podstatě samostatně neprodejné. Existence trvalých porostů bude zohledněna v návrhu obvyklé ceny oceňovaného majetku. Žádné jiné příslušenství se na pozemcích nenachází. Pozemek p.č. 2913 - Pozemek se nachází také mimo zastavěné území obce, cca 1.000 m severozápadně od centra obce, poblíž podjezdu železnice pod dálnicí D1, a to v rámci většího půdního celku situovaného mezi dálnicí D1, příjezdovou silnicí od silnice č. 430 do Velešovic a tokem Rakovec, který má v místě koryto souběžné se silnicí z Velešovic do Holubic. Pozemek má protáhlý lichoběžníkový tvar o střední délce cca 165 m a šířce cca 25 m a je součástí zemědělsky obdělávaného lánu. Dlouhé strany sousedí s dalšími pozemky vedenými jako orná půda jiných fyzických osob, krátká jižní strana sousedí s pozemkem p.č. 3155, ostatní plocha, ostatní komunikace ve vlastnictví obce Velešovice (bývalá cesta, nyní rozorána a začleněna do půdního lánu) a krátká severní strana sousedí z pozemkem p.č. 3012, ostatní plocha dálnice ve vlastnictví ČR, který se od hranice zvedá jako ozeleněný svah dálničního tělesa. Konfigurace půdního lánu s pozemkem je rovinatá. V době místního šetření byl lán s pozemkem osetý kukuřicí. Žádné trvalé porosty ani jiné příslušenství se na pozemku nenachází.
1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov 1/4 pozemků v obci Velešovice, okres Vyškov