PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

ODROČENO z 24.5.2018 - 1/6 pozemků v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště / pozemek

EX: 030 EX 01344 / 09
Nejnižší podání:
26.860 Kč
Datum konání dražby:
12.07.2018 v 13:00 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Uherské Hradiště
Adresa objektu:
Osvětimany
Cena stanovena znaleckým posudkem:
40.290,- Kč
Dražební jistota:
3.000,- Kč
Způsob složení dražební jistoty
viz. exdrazby.cz
PDF - dražební vyhláška
PDF - ostatní 1:
PDF - ostatní 2:
Jaroslav Homola, Mgr.
Hlinky 41/104
603 00 Brno
Tel: 543 237 149
E-mail: drazebni@exekutorsky.cz

Dražba nemovitých věcí se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb. Pozemky na sebe navazují a tvoří celek obdélníkového protáhlého tvaru o šířce cca 30 m a délce cca 313 m, ve směru jihovýchod – severozápad v jihozápadním svahu. Přístup k pozemkům jako celku je po nezpevněné polní cestě ze severu. Pozemek parc.č. 2186/8 - vinice o výměře 114 m2 je při severozápadní hranici pozemků, je užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí. Pozemek parc.č. 2186/14 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 613 m2 je v jihovýchodní části pozemků, diagonálně kříží pozemek parc.č. 2188/28, a je rovněž užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí. Pozemek parc.č. 2188/28 - vinice o výměře 6.266 m2 je vymezen severozápadně okrajem k.ú. jihovýchodně pak polní cestou na pozemku parc.č. 3194/37, pozemek je užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí. Pozemek parc.č. 2188/44 - vinice o výměře 540 m2 je při severozápadně od přístupové polní cesty a je rovněž užíván jako součást zemědělských pozemků, trvalé porosty se na pozemku nenacházejí. Pozemek parc.č. 2188/56 – orná půda o výměře 2.290 m2 je při jihovýchodní hranici pozemků, je užíván jako součást zemědělských pozemků; při severozápadní hranici pozemku je remíz s trvalými porosty – náletové keře. Pozemek parc.č. 3194/37 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 249 m2 je součástí polní přístupové cesty. Pozemky jsou součástí zemědělsky využívaných pozemků ve větších celcích o celkové ploše 10.072 m2, nájemní smlouva nebyla předložena.
ODROČENO z 24.5.2018 - 1/6 pozemků v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště ODROČENO z 24.5.2018 - 1/6 pozemků v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště ODROČENO z 24.5.2018 - 1/6 pozemků v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště ODROČENO z 24.5.2018 - 1/6 pozemků v obci Osvětimany, okres Uherské Hradiště