PORTÁLDRAŽEB.cz

EXEKUTORSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY

o provozovatelio portálukontaktpro exekutory

Vítejte na Portálu dražeb

Portál dražeb, provozovaný Exekutorskou komorou ČR, eviduje dražby nemovitostí, movitých věcí a podniků prováděné soudními exekutory podle z.č. 120/2001Sb., (exekučního řádu).
Portaldrazeb.cz je veřejnou součástí Centrální evidence exekucí.

HLEDEJ PODLE NÁZVU

PŘEDMĚT DRAŽBY

VŠE
pozemek
stavební pozemek
rodinný dům
rekreační objekt
bytový dům

byt
nebyt./kancel. prost.
průmyslová stavba
zemědělská stavba
rozestavěná stavba
členský podíl v
     byt. družstvu

KRAJE ČR

CELÁ ČR
Hlavní město Praha
Jihočeský
Jihomoravský
Karlovarský
Královehradecký
Liberecký
Moravskoslezský

Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Vysočina
Zlínský

KATEGORIE MOVITOSTÍ

VŠE
elektronika
bílá technika
nábytek
auto-moto
starožitnosti a umění
ostatní

 

SETŘÍDIT PODLE

ceny
data
vzestupně
sestupně
 

Partnerský server

Navštivte oficiální stránky
Exekutorské komory ČR

www.ekcr.cz

Exekutorská komora ČR

Copyright © 2009
EXEKUTORSKÁ KOMORA
ČESKÉ REPUBLIKY
Všechna práva vyhrazena.

« Zpět

Pozemek o velikosti 1205 m2, Charvátská Nová Ves, podíl 1/2 / pozemek

EX: 007 EX 01458 / 05
Nejnižší podání:
48.000 Kč
Datum konání dražby:
21.01.2016 v 9:0 h.
Místo konání dražby:
www.exdrazby.cz
Okres:
Břeclav
Katastr:
Charvátská Nová Ves
Cena stanovena znaleckým posudkem:
96.000,- Kč
Dražební jistota:
5.000,- Kč
PDF - o dražbě:
PDF - dražební vyhláška
Kamil Brančík, Mgr.
Sadová 15
695 01 Hodonín
Tel: 518 346 669
E-mail: info@exekutorhodonin.cz

Jedná se o ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemku parc. č. 571/3 - orná půda o výměře 1205 m2. Zapsáno na LV 1663, kat. území Charvátská Nová Ves, obec a okres Břeclav. Pozemek se nachází na jihozápadním okraji obytné zástavby městské části obce Břeclav – Charvátská Nová Ves, v lokalitě „Tři čtvrtě“. Pozemek je obdélníkového tvaru s orientací JZ – SV a je začleněn do společného honu v užívání zemědělskou organizací k zemědělským účelům jako orná půda; je rovinný, zatravněný, v současnosti neobdělávaný, s náletovými dřevinami. Přístup na pozemek je pouze po nezpevněných plochách okolních soukromých pozemků. Dle platného územního plánu města Břeclav je lokalita určena k budoucí zástavbě, jako plocha pro rodinné domky nízkopodlažní městského charakteru - individuální bydlení v rodinných domech, popř. nájemních vilách obklopené soukromou zelení.
Pozemek o velikosti  1205 m2, Charvátská Nová Ves, podíl 1/2